Hjem
Institutt for geografi

Kommunikasjonssjef ved Studentsamskipnaden i Bergen

Marita Monsen fullførte mastergrad i geografi i 2004. Her deler hun erfaringer fra studietid og jobben som kommunikasjonssjef ved Studentsamskipnaden i Bergen.

Hovedinnhold

Geografi er verdens beste fag! Du lærer å se verden fra et helhetlig perspektiv, og får masse praktisk erfaring gjennom ekskursjoner og feltkurs.

Hvorfor studere geografi?

Jeg valgte geografi fordi jeg var opptatt av innovasjon og entreprenørskap. Og fordi søsteren min anbefalte meg det, og mente geografi ville være det perfekte faget for meg. Hun hadde helt rett!

De beste minnene fra studietida

De beste minnene er fra alle de spennende ekskursjonene våre, der vi fikk se teoriene utført i praksis. Da lærte i alle fall jeg at forskningen kan være veldig nyttig for å få til en god samfunnsutvikling.

Masteroppgaven

I masteroppgaven min arbeidet jeg med kongekrabbenæringen i Finnmark, og så på hvilke ringvirkninger utviklingen av en helt ny næring hadde på lokalsamfunnet. Jeg var opptatt av både entreprenørskap og innovasjon, men også markedsføringsevnen, for å forstå hvordan næringen kunne ha en slik eksplosiv vekst.

Jobben som kommunikasjonssjef i SiB

I dag arbeider jeg med omdømmebygging og markedsføring av våre tjenester ut til studentene. Min avdeling har ansvar for nettsider, intranett, sosiale medier og henvendelser fra media. Men jeg jobber også strategisk opp mot ledelsen og studenter, for å forstå hvordan vår bedrift kan utvikle seg til å bli enda bedre.

Geografi og relevans i arbeidslivet

Geografi har gitt meg en evne til å finne helhetlige løsninger på problemer. Jeg har fått en unik forståelse for hvorfor innovasjon og endringsevne er avgjørende for å få til utvikling av bedrifter. Og jeg har sett hvordan markedsføring og strategisk langsiktig arbeid fungerer, både i teori og praksis.

Råd til dagens og morgendagens geografistudenter

Geografi er verdens beste fag! Du lærer å se verden fra et helhetlig perspektiv, og får masse praktisk erfaring gjennom ekskursjoner og feltkurs. På både bachelor og masternivå får du mulighet til å fordype deg i tema akkurat du interesserer deg for, og du får god støtte og hjelp fra dyktige og engasjerte professorer. Kort oppsummert; studer geografi - det vil du ikke angre på!