Hjem
Institutt for geografi

Nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne

Arild Hermstad fullførte hovedfag i geografi i 1995. Her deler han erfaringer fra studietid og geografi og jobbrelevans.

Hovedinnhold

Jeg savner flere samfunnsvitere i viktige posisjoner og i debatten om miljø og klima. Ikke tro at ting er så vanvittig komplisert at du ikke tør å gyve løs på sakene.

Hvorfor studere geografi?

Det var tilfeldig, jeg var lei av siviløkonomstudiet på NHH etter to år, og orienterte meg nokså fritt ved hjelp av studiekatalogen på hva som så interessant ut på Universitetet i Bergen. Da jeg fant ut at det fantes et fag som het geografi, tenkte jeg at det måtte være spennende!

De beste minnene fra studietida

Alle ekskursjonene var fantastiske, både på geologisk utflukt til Fana, "kvifor-slik-nett-her" tur til Telemark og selvsagt den fantastiske ekskursjonen til Nord-Pakistan (Gilgit, Hunza. m.m.) som jeg var så heldig å være med på. Den turen er nok det mest spennende reisemålet jeg har opplevd.

Hovedoppgaven

Jeg studerte avfallstiltak i Norge som eksempel på hvordan miljøvern i praksis kan gjennomføres. Men jeg studerte og leste en del før jeg landet på selve oppgaven, det var nyttig å bruke lang tid på å sirkle inn et tema.

Jobber med miljøspørsmål

Jeg er nå nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne. Tidligere var jeg leder i Framtiden i våre hender, en medlemsbasert organisasjon som arbeider for miljø og rettferdig fordeling.

Geografi og relevans i arbeidslivet

Faglig sett var utdanningen midt i blinken, jeg hadde også miljøfag mellomfag, og lærte masse basiskunnskap for å kunne jobbe med miljø. Med min økonomibakgrunn fra NHH fikk jeg også med meg en del viktig lærdom om alt fra praktisk økonomi som trengs i hverdagen, til kunnskap om markedsøkonomien som er fint å ha for å imøtegå de verste blant klimaøkonomene som i praksis styrer klimapolitikken i Norge.

Råd til dagens og morgendagens geografistudenter

Studer miljø- og klimautfordringen, og hva som kan gjøres for å løse krisene. Få med det globale perspektivet. Skaff deg nok kunnskap til å utfordre den rådende ideen om at økonomene kan fikse dette med sine abstrakte modeller. Jeg savner flere samfunnsvitere i viktige posisjoner og i debatten om miljø og klima. Ikke tro at ting er så vanvittig komplisert at du ikke tør å gyve løs på sakene. Mange av de som synes, mener og gjør ting på miljøfeltet, har som regel lite kunnskap om det de bidrar til.