Hjem
Institutt for geografi
Masterprosjekt

Nordkoreanske flyktninger i Sør-Korea

Håkon Aune skriver masteroppgave i utviklingsgeografi omintegreringsutfordringene til nordkoreanske flyktninger i Sør- Korea. Her forteller han om prosjektet sitt og sine erfaringar med feltarbeid og masterprogrammet i geografi.

Hovedinnhold

Det jeg er mest fornøyd med når det gjelder masterstudiet i geografi er tverrfagligheten som gir deg bredere kompetanse og større spillerom i forhold til problemstillinger man ønsker å ta opp.

Masterprosjekt

Masterprosjektet mitt handler om integreringsutfordringene til nordkoreanske flyktninger som prøver å tilpasse seg et moderne demokratisk og kapitalistisk samfunn i Sør-Korea.

Siden Nord-Koreas økonomiske kollaps og store hungersnød på midten av 90-tallet, har Sør-Korea opplevd en markant økning i antall flyktninger fra sitt naboland i nord. Med en unyansert ideologisk og politisk inndoktrinering gjennom skole og hverdagslig propaganda har disse flyktningene vokst opp i et av verdens mest isolerte land med særdeles begrenset tilgang til informasjon om omverdenen.

For Sør-Korea har dette skapt en stor integreringsutfordring, ettersom mange av flyktningene sitter igjen med psykologiske lidelser og sliter med å tilpasse seg et moderne demokratisk samfunn som på mange måter er basert på helt andre verdier og normer enn det Nord-Korea er. Videre, til tross for lik etnisitet og kulturhistorie, har splittelsen mellom Nord og Sør for omkring 70 år siden skapt en såpass stor sosio-økonomisk avstand mellom landene at dagens flyktninger har lett for å bli fremmegjort og diskriminert.

Jeg ønsker med dette å se nærmere på disse utfordringene og nøste opp i strategier og tilnærminger som sørkoreanske myndigheter og sivile organisasjoner tar i bruk for å bedre integreringssituasjonen til nordkoreanske flyktninger.

Feltarbeid

Jeg utførte mitt feltarbeid høsten 2015 i Seoul, Sør-Korea, men deltok i forkant på et 3 måneders langt språkkurs der jeg fikk jeg utviklet et brukbart språkgrunnlag til å konversere på koreansk, samt utvidet mitt sosiale nettverk.

Min største utfordring i feltet var å finne nordkoreanske informanter, ettersom de i stor grad holder seg skjult for offentligheten både av sikkerhetsmessige og private årsaker. Da kom det godt med å ha et bredt nettverk og koreanske språkferdigheter slik at jeg lettere kunne komme i kontakt med og sette opp intervjuer med sivile organisasjoner og nordkoreanske flyktninger. Til intervjuene med flyktninger fikk jeg hjelp av en sørkoreansk venn som fungerte som tolk.

Geografistudiet

Det jeg er mest fornøyd med når det gjelder masterstudiet i geografi er tverrfagligheten som gir deg bredere kompetanse og større spillerom i forhold til problemstillinger man ønsker å ta opp. I tillegg er det stort fokus på metode og feltarbeid, som er en veldig sentral del av faget til geografer av alle slag.

Veileder

Tor Halfdan Aase