Hjem
Institutt for geografi

Administrativt og teknisk ansatte ved Institutt for geografi

Kårstein Måseides bilde

Kårstein Måseide

Seniorrådgiver, Forskningskoordinator, Senter for klima og energiomstilling (CET)

Institutt for geografi

  • +47 55 58 30 83
  • +47 466 80 069

Karstein.Maseide@uib.no

Tone Christine Smistads bilde

Tone Christine Smistad

Førstekonsulent

Institutt for geografi

  • +47 55 58 30 62
  • +47 415 21 159

Tone.Smistad@uib.no

Marianne Soltveits bilde

Marianne Soltveit

Seniorkonsulent

Institutt for geografi

  • +47 55 58 30 85
  • +47 958 54 363

Marianne.Soltveit@uib.no

Gro Aases bilde

Gro Aase

Administrasjonssjef, Fellesadministrasjonen for Institutt for geografi og Institutt for sosialantropologi

Institutt for geografi

  • +47 55 58 92 57
  • +47 916 65 398

Gro.Aase@uib.no