Hjem
Institutt for geografi
Skolebesøk

Skolebesøk til/fra Institutt for geografi

Er du lærer i videregående skole og ønsker faglige innlegg fra Institutt for geografi?

Besøk av geofag-klasse fra St.Paul gymnas
Besøk av en klasse i geofag fra St.Paul gymnas.

Hovedinnhold

Vi stiller gjerne med faglige innlegg i undervisningen. Forskere og studenter fra Institutt for geografi kan bidra med innlegg om samfunnsaktuelle tema som:

  • Grønn omstilling og planlegging
  • Steds- og næringsutvikling
  • Klimaendringer og naturfare
  • Global utvikling, migrasjon, makt og rettferdighet
  • Forvaltning av naturressurser
  • Klima og energiomstilling
  • Landskapsendringer og miljø
  • Matsikkerhet i det globale sør

Meld inn ønske om faglig innlegg

Som lærer kan du melde inn et tema som du vil vi skal snakke om og vi prøver å finne en student eller vitenskapelig ansatt som jobber med et prosjekt som passer. Meld inn ditt ønske her.