Hjem
Institutt for geografi
Skolebesøk

Skolebesøk til/fra Institutt for geografi

Er du lærer i videregående skole og ønsker faglige innlegg fra Institutt for geografi?

Besøk av geofag-klasse fra St.Paul gymnas
Besøk av en klasse i geofag fra St.Paul gymnas.

Vi stiller gjerne med faglige innlegg i undervisningen. Forskere og studenter fra Institutt for geografi kan bidra med innlegg om samfunnsaktuelle tema som:

  • Grønn omstilling og planlegging
  • Steds- og næringsutvikling
  • Klimaendringer og naturfare
  • Global utvikling, migrasjon, makt og rettferdighet
  • Forvaltning av naturressurser
  • Klima og energiomstilling
  • Landskapsendringer og miljø
  • Matsikkerhet i det globale sør

Meld inn ønske om faglig innlegg

Som lærer kan du melde inn et tema som du vil vi skal snakke om og vi prøver å finne en student eller vitenskapelig ansatt som jobber med et prosjekt som passer. Meld inn ditt ønske her.

Delta på forelesninger

Vi inviterer elever til å delta på forelesninger for førsteårsstudenter i geografi. Våren 2018 ønsker vi velkommen til forelseninger i GEO111 Landformdannende prosesser og GEO124 Regional utvikling. Hvis du vil ta med en hel klasse, ber vi om at du gir beskjed en uke før slik at vi kan sikre oss at vi har stort nok rom. Meld fra hvor mange som kommer direkt til foreleser direkte eller til post@geog.uib.no.

GEO124 Regional utvikling

Informasjon kommer

GEO111 Landformdannande prosessar

Informasjon kommer