Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Opptak til Fakultet for kunst, musikk og design

Master i utøvende musikk eller komposisjon

Søknadsfristen for studiestart høsten 2024 er 15. desember 2023. Du kan søke fra 1.november 2023.

Piano
Foto/ill.:
KMD

Hovedinnhold

Viktige datoer opptaket 2023

 • 1.november 2023: Søknadsweb og følgeskjema åpner for nye søknader.
 • 15.desember 2023: Søknadsfrist og frist for innsending av følgeskjema. Alle dokumenter må være lastet opp i søknaden din innen kl 23:59.
 • 15.januar 2024: frist for innsending av video som 1.runde av opptaksprøvene.
 • 1.februar 2024: Tilbakemelding på innsendt video og innkalling til prøvespill i uke 10
 • 4.-8.mars 2024: Opptaksprøver på Griegakademiet
  • For søkere til tradisjonsmusikk vil opptaksprøvene foregå på Ole Bull Akademiet på Voss.
 • 13.mars 2024: Svar på søknaden publiseres i Søknadsweb
 • 20.mars 2024: Frist for å svare på tilbud i Søknadsweb.

For søkere til komposisjon, se detaljert informasjon lenger ned.

Opptaksprøvene foregår i 2 runder

1.runde:

 • Utøvende musikk - vurdering av innsendt video.
 • Komposisjon - vurdering av innsendt presentasjonsmappe.

2.runde:

 • Utøvende musikk - prøvespill og intervju på Griegakademiet i uke 10.
 • Komposisjon - intervju på Griegakademiet i uke 10.

Du registrerer din søknad til programmet via Søknadsweb.

Opptakskrav

Opptak til masterprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon tar utgangspunkt i en fullført bachelorgrad i utøvende musikk eller komposisjon eller annen tilsvarende skapende musikkutdannelse på minimum 180 studiepoeng.

Søkerne vurderes ut fra innsendt søknad med følgeskjema, utøvende opptaksprøve og intervju.

For at søknaden din skal være komplett må den inneholde:

 1. Dokumentasjon på fullført bachelorgrad
 2. Utfylt følgeskjema
  (lenke finner du i kvitteringsmailen for registrert søknad)

Kun komplette søknader blir behandlet.

Dersom du fullfører din bachelorgrad våren 2024 må du også laste opp:

 • Karakterutskrift(er) som viser din fullførte utdannelse så langt.
 • En oversikt som viser emner du skal fullføre våren 2024 og forventede eksamensdatoer.

Dokumentkrav

 • All dokumentasjon må være scannet fra originaldokumentasjon.
 • All dokumentasjon skal lastes opp i søknadsweb som PDF-filer.

Se nederst på siden under "søknadsstatus" for mer informasjon om søknads- og opptaksprosessen.

  Generelle krav til prøvespillvideo

  Lenker til prøvespillvideo som runde 1 registreres i eget skjema senest 15. januar.

  Lenke til skjema sendes alle søkere i begynnelsen av januar.

  • Prøvespillvideone kan lastes opp som én sammenhengende video, eller én video pr stykke/verk/sats.
  • Videoen(e) skal være uredigert(e) og ikke eldre enn 6 måneder.
  • Videoen(e) skal lastes opp til YouTube eller tilsvarende.
   • Det er opp til søkeren selv om innstillingene på videoen(e) settes til "unlisted" eller "public", men søkeren må forsikre seg om at juryen kan få tilgang til de(n).
    MERK: Videoene må ikke settes til "private".
  • I videoen må søkeren vises i helfigur.
  • Vi stiller ikke krav til bruk av spesifikt utstyr, men oppfordrer alle søkere til å gjennomføre innspilling med best mulig tilgjengelig opptaksutstyr.

  MERK: Det er ingen garanti for at hele videon blir sett av juryen. Det er søkerens ansvar å påse at alle lenker til prøvespillvideoen(e) fungerer. Griegakademiet tar ikke nødvendigvis kontakt med søkeren dersom lenkene ikke fungerer.

  Utøvende musikk klassisk

  Repertoarkrav: 45 minutter selvvalgt repertoar som viser bredden innenfor standarrepertoaret for instrumentet.

  I følgeskjemaet skal du også føre opp en repertoarliste på minimum 180 minutter innstudert og for det meste fremført musikk, inkludert minimum 30 minutter kammermusikk som viser bredden innenfor instrumentet.

  Til 1. runde skal du levere opptak av maks 15 minutter av det innmeldte prøvespillrepertoaret.

  Til 2. runde må du være forberedt på å fremføre hele det innmeldte repertoaret, ca 45 minutter.

  MERK:
  For søkere til masterprogrammet stiller Griegakademiet ikke med akkompagnatør.

  Utøvende musikk jazz

  Repertoarkrav: 30 minutter selvvalgt repertoar som viser bredde innen sjangeren.

  Til 1.runde skal du levere opptak av maks 15 minutter av det innmeldte prøvespillrepertoaret.

  Til 2. runde må du være forberedt på å fremføre hele det innmeldte repertoaret, ca 30 minutter.

  Utøvende musikk tradisjonsmusikk

  Repertoarkrav: 20 minutter selvvalgt repertoar

  Til 1.runde skal du levere opptak av ca 10 minutter av det innmeldte prøvespillrepertoaret med minst tre kontrasterende melodier.

  Til 2. runde må du være forberedt på å fremføre hele det innmeldte repertoaret, ca 20 minutter.

  Nordic Master in Folk Music

  Nordic Master in Folk Music har opptak annenhvert år. Neste opptak til programmet vil bli med studiestart høsten 2025.

  Komposisjon

  Opptaksprosess komposisjon

  • 1.november 2023: Søknadsweb og følgeskjema åpner for nye søknader.
  • 15.desember 2023: Søknadsfrist og frist for innsending av følgeskjema. Alle dokumenter må være lastet opp i søknaden din innen kl 23:59.
  • 15.januar 2024: frist for innsending av presentasjonsmappe.
  • 1.februar 2024: Tilbakemelding på presentasjonsmappen og innkalling til intervju i uke 10
  • 4.-8.mars 2024: Intervju på Griegakademiet
  • 13.mars 2024: Svar på søknaden publiseres i Søknadsweb
  • 20.mars 2024: Frist for å svare på tilbud i Søknadsweb.

  Presentasjonsmappe

  Søkeren skal lage en fyldig presentasjonsmappe av seg selv som komponist. Frist 15.januar.

  Innhold i presentasjonsmappen

  • CV: musikalsk bakgrunn, opplæring, praksis og utvikling. 
  • Erfaring som komponist. Dette kan dokumenteres med attester, med noter, lydopptak etc. Selv om studiet er et kunstmusikalsk studium, skal søkeren her gi et bilde av hele sin musikalske bakgrunn og erfaring så langt. (Også i andre sjangre.)
  • Utfyllende dokumentasjon på komponerte verk med ca 45 minutters omfang, inkludert partitur, lydopptak/innspillinger og videoopptak osv der det finnes.
   • Du laster opp all dokumentasjon via din unike opplastingslenke.
  • Skriftlig redegjørelse for konteksten hvor verkene er skrevet og fremført.
  • Beslektede kunstneriske arbeider, der dette er relevant for søknaden.
  • 2 anbefalningsbrev.
  • Egenrefleksjon (1-2 A4-sider) rundt det å komponere. Søkeren skal her være innom: musikalsk bakgrunn og utvikling, ambisjoner, musikalsk fokus og forventninger om hva studiet kan tilføre, tanker om fremtidige jobb- og karrieremuligheter.

  Fremstillingsformen, ikke bare innholdet, i denne mappen er viktig og forteller mye om søkeren.

  Intervju

  Intervjuet vil ta utgagspunkt i den innsendte presentasjonsmappen.
  Som del av intervjuet må du også være forberedt på å få spørsmål om komposisjon, partituranalyse, orkestrering, musikkhistorisk kunnskap og andre emner relevant for komposisjonsfeltet.

  MERK:
  Det er søkerens ansvar å påse at alle lenker til fildelings- og andre tjenester fungerer.

  Søknadsstatus

  Status på søknaden din vil vises som Under behandling så lenge søknadsbehandlingen pågår.

  Søkere som fullfører sin bachelorgrad våren 2024 vil ved et ev tilbud om studieplass få et betinget opptak.

  Søkere som får avslag på sin søknad vil kun få beskjed via Søknadsweb.

  Opptaksprosessen

  1.nov –
  15.des

  Søknadsperiode: Du kan endre søknaden din samt laste opp nye dokumenter helt frem til fristen 15. desember.

  15.des –
  15.jan

  Registreringsperiode: Administrativ gjennomgang av søknadene.

  15.jan

  Videoprøvespill: Frist for innsending av lenker til videoprøvespill som 1.runde

  15.jan –
  1.feb

  Vurdering av videoopptak og innsendt materiale: Vurderes av en faglig jury.

  1.feb

  Innkalling til 2.runde: Søkere med godkjent 1.runde kalles inn til 2.runde og intervju.

  4. –
  8.mars

  2.runde: Intervjuene og 2.runde prøvespill gjennomføres iløpet av én uke. Godkjente søknader oversendes instituttledelsen for innstilling til opptak.

  13.mars

  Tilbud om studieplass: Søkere som blir tilbudt studieplass får tilbudet publisert i Søknadsweb. Tilbud om studieplass sendes også på mail.

  20.mars

  Svarfrist: Tilbud om studieplass eller ventelisteplass må besvares i Søknadsweb. Ubesvarte tilbud blir ansett som negativt svar.