Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Opptak til Griegakademiet

Masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon

Søknadsfristen er 15.desember 2021.

Piano
Foto/ill.:
KMD

Hovedinnhold

Masterprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon er et tilbud til instrumentalister, sangere og komponister innen sjangrene klassisk, jazz og tradisjonsmusikk. Studiet legger vekt på å videreutvikle studentenes kunstneriske profil og styrke evnen til faglig refleksjon og selvstendighet.

Masterprogrammet består av hovedinstrument/komposisjon og prosjektarbeid. Prosjektarbeidet gir mulighet til fordypning i et eller flere selvvalgte emner innenfor et interessefelt, og skal støtte opp om det utøvende/skapende arbeidet ved å bidra både til økt bevissthet om og refleksjon over musikalske problemstillinger.

Undervisningen blir gitt som individuell veiledning i hovedinstrument/prosjekt og i seminarform. Seminarene vektlegger en åpen diskusjon i gruppen og tar opp spørsmål knyttet til arbeidsmetoder, bruk av kilder og problemstillinger knyttet til aktuelle emner i studentenes arbeid. 

Masterprogrammet har et internasjonalt studentmiljø som bidrar til varierte innfallsvinkler til refleksjonen om kunstnerisk praksis. I tillegg til undervisning fra et høyt kvalifisert fagpersonale, inviteres det nasjonale og internasjonale gjester til å holde seminar og mesterklasser. Fullført masterprogram kvalifiserer til å søke forskerutdanning på PhD-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Opptakskrav

Opptak til masterprogrammet i design tar utgangspunkt i en fullført bachelorgrad i design eller annen tilsvarende skapende designutdannelse på minimum 180 studiepoeng.

Søkerne vurderes ut fra innsendt søknad med følgeskjema, utøvende opptaksprøve og intervju.

For at søknaden din skal være komplett må den inneholde:

 1. Dokumentasjon på fullført bachelorgrad
 2. Utfylt følgeskjema
  (lenke finner du i kvitteringsmailen for registrert søknad)
 3. Søkere til komposisjon: 2 anbefalningsbrev

Kun komplette søknader blir behandlet.

Dersom du fullfører din bachelorgrad våren 2022 må du også laste opp:

 • Karakterutskrift(er) som viser din fullførte utdannelse så langt.
 • En oversikt som viser emner du er meldt til med tilhørende forventede eksamensdatoer.

Dokumentkrav

 • All dokumentasjon må være scannet fra originaldokumentasjon.
 • All dokumentasjon skal lastes opp i søknadsweb som PDF-filer.

Opptaksprosess

Du registrerer din søknad til programmet via Søknadsweb.

Opptaksprøvene til programmet foregår i 2 runder:

 1. runde:
  • For søkere til utøvende musikk - vurdering av videoprøvespill.
  • For søkere til komposisjon - vurdering av innsendt presentasjonsmappe.
 2. runde:
  • Utøvende prøver og intervju på Griegakademiet.

Søkere som blir funnet kvalifisert etter runde 1 blir innkalt til intervju og ytterligere opptaksprøver i runde 2.

Opptaksprosessen

 1. Søknadsfrist og frist for registrering av følgeskjema: 15. desember
 2. Frist for innsending av lenker til prøvespillvideo: 15. januar
 3. Innkallling til runde 2: sendes ut 1. februar
 4. Runde 2: uke 10: 7. - 11. mars

Se nederst på siden under "søknadsstatus" for mer informasjon om søknads- og opptaksprosessen.

  Generelle krav til prøvespillvideo

  Lenker til prøvespillvideo registreres i eget skjema senest 15. januar.
  Lenke til skjema sendes alle søkere i begynnelsen av januar.

  • Prøvespillvideo til runde 1 kan lastes opp som én sammenhengende video, eller én video pr stykke/verk/sats.
  • Videoen(e) skal være uredigert(e).
  • Videoen(e) skal lastes opp til YouTube eller tilsvarende.
   • Det er opp til søkeren selv om innstillingene på videoen(e) settes til privat eller offentlig, men søkeren må forsikre seg om at juryen kan få tilgang til de(n).
  • I videoen må søkeren vises i helfigur.
  • Vi stiller ikke krav til bruk av spesifikt utstyr, men oppfordrer alle søkere til å gjennomføre innspilling med best mulig opptaksutstyr.

  MERK: Det er søkerens ansvar å påse at alle lenker til prøvespillvideoen(e) fungerer. Griegakademiet vil ikke ta kontakt med søkeren dersom lenkene ikke fungerer.

  Opptakskrav utøvende musikk klassisk

  Søkere til studieretning klassisk skal levere:

  • Opptak av 15-20 minutter av det innmeldte prøvespillrepertoaret som viser bredde innen standardrepertoaret for instrumentet.
  • Ved innkalling til runde 2 må søkeren være forberedt på å fremføre hele det innmeldte repertoaret, ca 45 minutter.

  Opptakskrav utøvende musikk jazz

  Søkere til studieretning jazz skal levere:

  • Opptak av 10-15 minutter av det innmeldte prøvespillrepertoaret som viser bredde innen sjangeren.
  • Ved innkalling til runde 2 må søkeren være forberedt på å fremføre hele det innmeldte repertoaret, ca 30 minutter.

  Opptakskrav utøvende musikk tradisjonsmusikk

  Søkere til studieretning tradisjonsmusikk skal levere:

  • Opptak av ca 10 minutter av det innmeldte prøvespillrepertoaret med minst tre kontrasterende melodier.
  • Ved innkalling til runde 2 må søkeren være forberedt på å fremføre hele det innmeldte repertoaret, ca 20 minutter.

  Opptakskrav komposisjon

  Søkere til studieretning komposisjon skal levere:

  • Komplett søknad med følgeskjema
  • Minimum 2 anbefalningsbrev
  • Dokumentasjon på kompositorisk virke

  Dokumentasjonskrav, frist 15. januar

  • Utfyllende dokumentasjon på komponert repertoar med ca 45 minutters omfang, inkludert innspillinger der tilgjengelig.
  • Skriftlig redegjørelse for konteksten hvor verkene er skrevet og fremført.

  Som del av intervjuet må søkeren være forberedt på å få spørsmål om komposisjon, partituranalyse, orkestrering, musikkhistorisk kunnskap og andre emner relevant for komposisjonsfeltet.

  Partitur sendes via WeTransfer eller lignende fildelingstjeneste. Lenke for nedlasting sendes til opptak.kmd@uib.no.
  Noen av verkene skal også presenteres som opptak, fortrinnsvis videoopptak.

  • Videoopptak skal lastes opp til YouTube eller lignende tjeneste.
  • Lydopptak skal lastes opp til SoundCloud eller lignende tjeneste.

  Det er opp til søkeren om videoen skal gjøres privat eller offentlig på internett.

  MERK: Det er søkerens ansvar å påse at alle lenker til fildelings- og andre tjenester fungerer. Griegakademiet vil ikke ta kontakt med søkeren dersom lenkene ikke fungerer.

  Søknadsstatus

  Status på søknaden din vil vises som Under behandling så lenge søknadsbehandlingen pågår.

  Søkere som fullfører sin bachelorgrad våren 2022 vil ved et ev tilbud om studieplass få et betinget opptak.

  Søkere som får avslag på sin søknad vil kun få beskjed via Søknadsweb.

  Opptaksprosessen

  1.nov –
  15.des

  Søknadsperiode: Du kan endre søknaden din samt laste opp nye dokumenter helt frem til fristen 15. desember.

  15.des –
  15.jan

  Registreringsperiode: Administrativ gjennomgang av søknadene.

  15.jan

  Videoprøvespill: Frist for innsending av lenker til videoprøvespill som 1.runde

  15.jan –
  1.feb

  Vurdering av videoopptak: Videoprøvespill vurderes av en faglig jury.

  1.feb

  Innkalling til 2.runde: Søkere med godkjent 1.runde/videoprøvespill kalles inn til intervju og 2.runde prøvespill.

  7. –
  11.mars

  2.runde: Intervjuene og 2.runde prøvespill gjennomføres iløpet av én uke. Godkjente søknader oversendes instituttledelsen for innstilling til opptak.

  14.mars

  Tilbud om studieplass: Søkere som blir tilbudt studieplass får tilbudet publisert i Søknadsweb. Tilbud om studieplass sendes også på mail.

  23.mars

  Svarfrist: Tilbud om studieplass eller ventelisteplass må besvares i Søknadsweb. Ubesvarte tilbud blir ansett som negativt svar.