Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Opptak til Griegakademiet

Masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon

Søknadsfristen er 15.desember 2020.

Piano
Foto/ill.:
KMD

Hovedinnhold

Masterprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon er et tilbud til instrumentalister, sangere og komponister innen sjangrene klassisk, jazz og tradisjonsmusikk. Studiet legger vekt på å videreutvikle studentenes kunstneriske profil og styrke evnen til faglig refleksjon og selvstendighet.

Masterprogrammet består av hovedinstrument/komposisjon og prosjektarbeid. Prosjektarbeidet gir mulighet til fordypning i et eller flere selvvalgte emner innenfor et interessefelt, og skal støtte opp om det utøvende/skapende arbeidet ved å bidra både til økt bevissthet om og refleksjon over musikalske problemstillinger.

Undervisningen blir gitt som individuell veiledning i hovedinstrument/prosjekt og i seminarform. Seminarene vektlegger en åpen diskusjon i gruppen og tar opp spørsmål knyttet til arbeidsmetoder, bruk av kilder og problemstillinger knyttet til aktuelle emner i studentenes arbeid. 

Masterprogrammet har et internasjonalt studentmiljø som bidrar til varierte innfallsvinkler til refleksjonen om kunstnerisk praksis. I tillegg til undervisning fra et høyt kvalifisert fagpersonale, inviteres det nasjonale og internasjonale gjester til å holde seminar og mesterklasser. Fullført masterprogram kvalifiserer til å søke forskerutdanning på PhD-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Grunnet den usikre situasjonen koronapandemien medfører, kan informasjonen under bli endret.

Opptakskrav

Masterprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon bygger på en fullført bachelorgrad i utøvende musikk eller komposisjon eller annen tilsvarende utdannelse på minimum 180 studiepoeng, og gjennomført og bestått utøvende opptaksprøve.

For at søknaden din skal være komplett må den inneholde:

 1. Dokumentasjon på fullført bachelorgrad
 2. Utfylt følgeskjema
  (lenke finner du i kvitteringsmailen for registrert søknad)
 3. Søkere til komposisjon: 2 anbefalningsbrev

Kun komplette søknader blir behandlet.

Dersom du fullfører din bachelorgrad våren 2021 må du også laste opp:

 • karakterutskrift(er) som viser din fullførte utdannelse så langt.
 • en oversikt som viser emner du er meldt til med tilhørende forventede eksamensdatoer.

Dokumentkrav

 • All dokumentasjon må være scannet fra originaldokumentasjon.
 • All dokumentasjon skal lastes opp i søknadsweb som PDF-filer

Opptaksprosess

Du registrerer din søknad til programmet via Søknadsweb.

Grunnet den usikre situasjonen koronapandemien medfører har Griegakademiet - Institutt for musikk foretatt endringer i søknadsprosedyrene til Masterprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon for opptak til programmet høsten 2021.

Prøvespill til programmet vil foregå i 2 runder:

 1. runde: vurdering av prøvespillvideo
 2. runde: intervju og mulig ytterligere utøvende prøver digitalt eller fysisk

Søkere som blir funnet kvalifisert i runde 1 blir innkalt til intervju og eventuelle ytterligere opptaksprøver i runde 2. Ved ytterligere utøvende opptaksprøver i runde 2 vil søkeren bli informert om dette i innkallingen.

Opptaksprosessen

 1. Søknadsfrist: 15.desember
 2. Frist for registrering av følgeskjema: 20.desember
 3. Frist for innsending av prøvespillvideo: 1.februar
 4. Invitasjon til intervju: sendes senest 19.februar
 5. Intervju: gjennomføres i uke 10; 8. - 12.mars
 6. Tilbud om studieplass: publiseres senest 19.mars

Se nederst på siden under "søknadsstatus" for mer informasjon om søknads- og opptaksprosessen.

  Generelle krav til prøvespillvideo

  Lenker til prøvespillvideo registreres i eget skjema senest 1. februar 2021.
  Lenke til skjema sendes alle søkere 18.januar.

  • Hele repertoaret kan lastes opp som én sammenhengende video, eller én video pr stykke/verk/sats.
  • Videoen(e) skal være uredigert(e).
  • Videoen(e) skal lastes opp til YouTube eller tilsvarende.
   • Det er opp til søkeren selv om innstillingene på videoen(e) settes til privat eller offentlig, men søkeren må forsikre seg om at juryen kan få tilgang til de(n).
  • I videoen må søkeren vises i helfigur.
  • Vi stiller ikke krav til bruk av spesifikt utstyr, men oppfordrer alle søkere til å gjennomføre innspilling med best mulig opptaksutstyr.
  • Lenke til skjema for registrering av videolenker sendes alle søkere 18.januar.

  MERK: Det er søkerens ansvar å påse at alle lenker til prøvespillvideoen(e) fungerer. Griegakademiet vil ikke ta kontakt med søkeren dersom lenkene ikke fungerer.

  Opptakskrav utøvende musikk klassisk

  Søkere til studieretning klassisk skal levere:

  • Opptak av hele det innmeldte prøvespillrepertoaret: 45 minutter selvvalgt repertoar som viser bredde innen standardrepertoaret for instrumentet.
  • Oversikt over gjennomgått repertoar; minimum 180 minutter studert og for det meste fremført repertoar, inkludert minimum 30 minutter kammermusikk. Føres inn i følgeskjemaet.

  Opptakskrav utøvende musikk jazz

  Søkere til studieretning jazz skal levere:

  • Opptak av hele det innmeldte prøvespillrepertoaret: inntil 30 minutter selvvalgt prøvespillrepertoar som viser bredde innen sjangeren.
  • CV som viser utøvende aktivitet til nå; hvilke band du har spilt med, hvilke innspillinger du har deltatt på og generelt om konsertaktivitet. Føres inn i følgeskjemaet.

  Opptakskrav utøvende musikk tradisjonsmusikk

  Søkere til studieretning tradisjonsmusikk skal levere:

  • Opptak av hele det innmeldte prøvespillrepertoaret: 15 minutter selvvalgt prøvespillrepertoar med minst tre kontrasterende melodier.
  • En repertoarliste som viser studert og for det meste fremført repertoar. Føres inn i følgeskjemaet.

  Opptakskrav komposisjon

  Søkere til studieretning komposisjon skal levere:

  • Komplett søknad med følgeskjema
  • Minimum 2 anbefalningsbrev
  • Dokumentasjon på kompositorisk virke

  Dokumentasjonskrav, frist 1.februar

  • Utfyllende dokumentasjon på komponert repertoar med ca 45 minutters omfang, inkludert innspillinger der tilgjengelig.
  • Skriftlig redegjørelse for konteksten hvor verkene er skrevet og fremført.

  Juryen kan også teste relevante kunnskaper hos søkeren om dette blir funnet nødvendig gjennom den innsendte dokumentasjonen. Om dette blir aktuelt vil søkeren bli kontaktet så snart som mulig for å få nødvendig tid til forberedelse.

  Partitur sendes via WeTransfer eller lignende fildelingstjeneste. Lenke for nedlasting sendes til opptak.kmd@uib.no.
  Noen av verkene skal også presenteres som opptak, fortrinnsvis videoopptak.

  • Videoopptak skal lastes opp til YouTube eller lignende tjeneste.
  • Lydopptak skal lastes opp til SoundCloud eller lignende tjeneste.

  Det er opp til søkeren om videoen skal gjøres privat eller offentlig på internett.

  MERK: Det er søkerens ansvar å påse at alle lenker til fildelings- og andre tjenester fungerer. Griegakademiet vil ikke ta kontakt med søkeren dersom lenkene ikke fungerer.

  Søknadsstatus

  Status på søknaden din vil vises som Under behandling så lenge søknadsbehandlingen pågår.

  Søkere som fullfører sin bachelorgrad våren 2021 vil ved et ev tilbud om studieplass få et betinget opptak.

  Søkere som får avslag på sin søknad vil kun få beskjed via Søknadsweb.

  Opptaksprosessen

  1.nov –
  15.des

  Søknadsperiode: Du kan endre søknaden din samt laste opp nye dokumenter helt frem til fristen 15. desember.

  15.des –
  1.feb

  Registreringsperiode: Administrativ gjennomgang av søknadene.

  1.feb

  Videoprøvespill: Frist for innsending av lenker til videoprøvespill som 1.runde

  1. –
  19.feb

  Vurdering av videoopptak: Videoprøvespill vurderes av en faglig jury.

  19.feb

  Innkalling til 2.runde: Søkere med godkjent 1.runde/videoprøvespill kalles inn til intervju og ev 2.runde prøvespill.

  8. –
  12.mars

  Intervju og ev 2.runde: Intervjuene og ev 2.runde prøvespill gjennomføres iløpet av én uke. Godkjente søknader oversendes instituttledelsen for innstilling til opptak.

  15. -
  19.mars

  Tilbud om studieplass: Søkere som blir tilbudt studieplass får tilbudet publisert i Søknadsweb. Tilbud om studieplass sendes også på mail.

  23.april

  Svarfrist: Tilbud om studieplass eller ventelisteplass må besvares i Søknadsweb. Ubesvarte tilbud blir ansett som negativt svar.