Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Opptak til Griegakademiet

Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon

Sekundæropptak på jazz-slagverk! Søknadsfristen er 26. mai 2022.

Nærbilde av hånd og instrument
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hovedinnhold

Er du utøver innen klassisk musikk, tradisjonsmusikk eller jazz? Komponerer du? Har du et ønske om å studere musikk på høyt nivå i et kreativt og internasjonalt miljø? 

Griegakademiet tilbyr en av de beste musikkutdanningene i landet. I et kreativt miljø får du utvikle dine ferdigheter, kunstneriske potensiale og fordype deg i enten instrumentet ditt eller komposisjon.

Gjennom det fireårige bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon legger du grunnlaget for en karriere som utøvende og skapende musiker. Bachelorprogrammet er også grunnlag for videre høyere studier innen utøvende musikk eller komposisjon. Utdanningen legger til rette for undersøkende og eksperimentelle tilnærminger, og studentenes egen praksis og den individuelle veiledningen er kjernen i utdanningsløpet.

Bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon er delt i fire studieretninger:

 • utøvende klassisk
 • utøvende jazz
 • utøvende tradisjonsmusikk
 • komposisjon

Opptaksprøvene til bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon vil i 2022 foregå digitalt.
Ingen søkere vil gjennomføre opptaksprøver på Griegakademiet i uke 10 som tidligere annonsert.

 

Sekundæropptak jazz-slagverk, med fysisk tilstedeværelse

Ved Griegakademiet avholder vi nå et sekundæropptak på jazz-slagverk.

Det vil bli avholdt opptaksprøver med fysisk oppmøte på Griegakademiet torsdag 2.juni.

Opptaksprosessen

 1. Søknadsfrist og frist for registrering av følgeskjema: 26. mai
 2. Prøvespill på Griegakademiet 2.juni

Resultat av opptaksprøvene vil bli tilkjennegjort søkerne så snart som mulig etter prøvespill.

Til opptaksprøvene ønsker vi at du forbereder 3 låter, gjerne med ulik karakter.
Noter på de tre låtene skal du laste opp i søknaden din i søknadsweb.

På prøvespill vil du bli prøvd i en samspillsituasjon med eksisterende jazz-studenter ved Griegakademiet.

Følgeskjemaet finner du her.

Søknadsweb finner du her.

 

 

Opptakskrav

 

Opptak til bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon krever generell studiekompetanse (GSK) og gjennomført og bestått utøvende opptaksprøve og teori- og gehørprøve.

For at søknaden din skal være komplett må den inneholde:

 1. Dokumentasjon på oppnådd GSK
  (Registreres vanligvis automatisk. Søkere som fullfører vgs våren 2022 må ettersende dokumentasjon.)
 2. Utfylt følgeskjema
  (Lenke finner du i kvitteringsmailen for registrert søknad)

Kun komplette søknader blir behandlet.

Husk også å laste opp akkompagnementsnoter i søknaden din.

Opptaksprosess

Du registrerer din søknad til programmet via Søknadsweb.

Opptaksprøvene til programmet foregår i 2 runder:

 1. runde:
  • For søkere til utøvende musikk - vurdering av videoprøvespill runde 1.
  • For søkere til komposisjon - vurdering av innsendt presentasjonsmappe og besvarte hjemmeoppgave del 1.
 2. runde:
  • For søkere til utøvende musikk - vurdering av videoprøvespill runde 2 og intervju.
  • For søkere til komposisjon - vurdering av hjemmeoppgave del 2, løste satsprøver i uke 10, og intervju.

Alle intervjuene i runde 2 vil foregå digitalt via Zoom.

Opptaksprosessen (for søkere til komposisjon, se lenger ned)

 1. Søknadsfrist og frist for registrering av følgeskjema: 15. desember
 2. Frist for innsending av lenker til prøvespillvideo: 15. januar
 3. Innkalling til runde 2: sendes ut 1. februar
 4. Godkjente søkere etter 1.runde skal gjennomføre teori- og gehørprøven digitalt lørdag 5. mars.
 5. Runde 2: uke 10: 7. - 11. mars

MERK:
Søkere som kalles inn til runde 2 skal gjennomføre en digital teori- og gehørprøve. Prøven er felles for de utøvende musikkutdanningene i Norge, og vil avholdes lørdag 5. mars i tidsrommet 10:30 til 13:00. Prøven skal gjennomføres hjemmefra på egen maskin (ikke nettbrett eller telefon). Mer informasjon om pålogging og annet blir sendt til godkjente søkere i god tid før prøven.

Se nederst på siden under "søknadsstatus" for mer informasjon om søknads- og opptaksprosessen.

Generelle krav til prøvespillvideo

Lenker til prøvespillvideo som runde 1 registreres i eget skjema senest 15. januar.
Lenke til skjema sendes alle søkere i begynnelsen av januar.

Lenker til prøvespillvideo som runde 2 registreres i eget skjema senest 1. mars.
Lenke til skjema sendes alle søkere i slutten av februar.

 • Prøvespillvideone kan lastes opp som én sammenhengende video, eller én video pr stykke/verk/sats.
 • Videoen(e) skal være uredigert(e).
 • Videoen(e) skal lastes opp til YouTube eller tilsvarende.
  • Det er opp til søkeren selv om innstillingene på videoen(e) settes til "unlisted" eller "public", men søkeren må forsikre seg om at juryen kan få tilgang til de(n). Videoene må ikke settes til "private".
 • I videoen må søkeren vises i helfigur.
 • Vi stiller ikke krav til bruk av spesifikt utstyr, men oppfordrer alle søkere til å gjennomføre innspilling med best mulig tilgjengelig opptaksutstyr.

MERK:
Det er søkerens ansvar å påse at alle lenker til prøvespillvideoen(e) fungerer. Griegakademiet tar ikke nødvendigvis kontakt med søkeren dersom lenkene ikke fungerer, før søknaden er avslått.

  Opptakskrav utøvende musikk klassisk

  Se repertoarkrav for ditt instrument her.
  Her finner du også informasjon om hvilken del av repertoaret som skal sendes inn som runde 1.

  Til runde 2 skal du sende inn videoopptak av det resterende repertoaret på ditt instrument.

  Det er ikke krav om at søkere til klassisk må gjøre videoopptak med akkompagnement.

  For klassisk slagverk vil noter til innstudering til runde 2 sendes ut 18. januar.
  For søknad til Griegakademiet trenger du IKKE forberede stykke for multioppsett.

  Opptakskrav utøvende musikk jazz

  Søkere til jazz skal kunne levere én video som sitt prøvespill til Griegakademiet.
  Denne skal oppfylle følgende krav:

  • 15-20 minutter selvvalgt repertoar, fordelt på én eller flere låter. Repertoaret kan være egenkomponert.
  • Videoen skal inneholde samspill.
  • Videoen skal vise ferdigheter innen improvisasjon. Omfanget av improvisasjon og hvilken type improvisasjon er opp til søkeren selv å avgjøre, basert på søkerens musikalske profil.
  • Sammen med lenkene skal søkeren sende inn en skriftlig omtale av det innleverte videomaterialet.

  Opptakskrav utøvende musikk tradisjonsmusikk

  Videoopptak som 1.runde av opptaksprøven til Griegakademiet/Ole Bull Akademiet skal oppfylle følgende krav:

  Fele/hardingfele

  • Tre slåtter i varierte taktarter og på ulike felestiller, framført på fele og/eller hardingfele. Vanskelighetsgrad som tilsvarende gangaren Skuldalsbruri (hardingfele), eller polsen Storhurven eller Sinklarmarsjen (fele).

  Folkesang

  • Folketoner fra det kandidaten definerer som egen tradisjon, og allment kjente norske folketoner (10–12 minutter).

  Trekkspill/durspill

  • To gammeldansmelodier i tradisjonell stil i ulike taktarter.
  • Minst én bygdedansmelodi (pols, springar, halling e.l.).

  Andre instrument

  • 25–30 minutter selvvalgt repertoar hvorav minimum 15 minutter må være norsk folkemusikk.
  • Alt etter instrument, velg krav fra fele/hardingfele, folkesang eller trekkspill/durspill etter kunstnerisk retning.

  Til runde 2 skal du forberede en ny video med ca 10 minutter musikk fra repertoarlisten du meldte inn i følgekjsemaet. Den nye videoen skal ikke inneholde samme repertoar som du sendte inn til 1.runde.

  Opptakskrav komposisjon

  Opptaksprosess komposisjon

  Opptaksprosessen er 2-delt.
  Runde 1 består av vurdering av innsendt materiale og hjemmeoppgave del 1.
  Runde 2 består av vurdeirng av hjemmeoppgaven del 2, løste satsprøver og intervju.

  Viktige datoer:

  1. Søknadsfrist og frist for registrering av følgeskjema: 15.desember
  2. Utsendelse av hjemmeoppgaven del 1: 18. januar
  3. Innleveringsfrist hjemmeoppgaven del 1 og presentasjonsmappen: 1.februar
  4. Innkalling til opptaksprøvens runde 2: sendes ut 15.februar
  5. Utsendelse av hjemmeoppgaven del 2: 21. februar
  6. Godkjente søkere etter 1.runde skal gjennomføre teori- og gehørprøven digitalt lørdag 5. mars.
  7. 2. runde av opptaksprøven: uke 10; 7. - 11. mars

  Mandag uke 10

  • Alle søkere som ble funnet kvalifisert for videre prøver etter innsendt hjemmeoppgave del 1 og presentasjonsmappe får tilsendt satstekniske prøver kl 09:00. Oppgavebesvarelsene skal leveres senest kl 14:00 samme dag.
   • én oppgave i koralsats, inkludert besifring/harmonisk analyse av satsen.
   • én oppgave i polyfon sats, i en av følgende stiler: Palestrina, Bach eller fritonal.
  • Oppgavene kan løses med håndskrift eller digitalt. Oppgaven skal leveres som pdf pr epost til opptak.kmd@uib.no.

  Tirsdag uke 10

  • Søkerne får utdelt siste del av forberedelsesoppgaven kl 09:00. Oppgavebesvarelsen skal leveres senest kl 11:00 sammen dag.
  • Intervju.

  Hjemmeoppgave

  Hjemmeoppgaven er 2-delt.
  Del 1 sendes ut tirsdag 18. januar.

  • Søkeren skal komponere et kortere verk for en oppgitt besetning, ut fra oppgitte rammer og instruksjoner i oppgaveteksten. Det skal også skrives en kortfattet analyse av besvarelsen.
  • Det kan også gis andre deloppgaver i tilknytning til hjemmeoppgaven.
  • Hjemmeoppgaven del 1 leveres til opptak.kmd@uib.no, eller via WeTransfer eller lignende. Frist 1. februar.

  Del 2 sendes ut mandag 21.februar

  • Dette er en forberedelsesoppgave der siste del av oppgaven gis til alle søkere i plenum i uke 10.

  Presentasjonsmappe

  Søkeren skal lage seg en fyldig presentasjonsmappe. Presentasjonsmappen leveres digitalt via WeTransfer eller lignende. Lenker sendes til opptak.kmd@uib.no. Frist 1. februar.

  Innhold i presentasjonsmappen

  • CV: musikalsk bakgrunn, opplæring, praksis og utvikling. 
  • Tidligere erfaring med å skape musikk, som komponist eller arrangør. Dette kan dokumenteres med attester, med noter, lydopptak etc. Selv om studiet er et kunstmusikalsk studium, skal søkeren her gi et bilde av hele sin musikalske bakgrunn og erfaring så langt. (Også i andre sjangre.)
  • Verkliste, arrangementer eller komposisjoner. Noter og audio- eller video-opptak skal følge med der det foreligger. Du skal også redegjøre skriftlig for din komposisjonsprosess.
  • Andre kunstneriske uttrykk, hvis dette er dokumentbart og relevant for søknaden.
  • 2 anbefalningsbrev for studiet
  • Egenrefleksjon (1-2 A4-sider) rundt det å komponere. Søkeren skal her være innom:- musikalsk bakgrunn og utvikling så langt- ambisjoner, musikalsk fokus og forventninger om hva studiet kan tilføre - tanker om fremtidige jobb- og karrieremuligheter.

  Fremstillingsformen, ikke bare innholdet, i denne mappen er viktig og forteller mye om søkeren.

  Søkere som blir funnet kvalifisert for videre prøver etter hjemmeoppgaven del 1 og presentasjonsmappe mottar innkalling til digital 2. runde med intervju og videre prøver i uke 10. Innkallingen vil inneholde informasjon om hvilken dag og tid ditt intervju vil finne sted.

   Intervju

   Intervjuet vil ta utgangspunkt i innlevert presentasjonsmappe og delprøvene så langt.
   Søkerne vil bli testet i faktakunnskap, repertoaroverblikk og musikkhistorisk oversikt.

   Deler av intervjuet vil ta utgangspunkt i hjemmeoppgave del 1 som søkerne vil bli presentert for i innspilt form.

   Søkeren forventes å ha god oversikt over nyere komposisjonstradisjoner, komponister, verker og stilretninger. Under intervjuet vil dette bli testet og utdypet. Søkeren bør sette seg godt inn i relevante musikkhistoriske oversikter og lytte gjennom og lese sentrale verker av toneangivende komponister.

   Søkerne må i tillegg være forberedt på at følgende kan bli avkrevd i intervjuet

   1. Muntlige prøver

   • Harmonisere en kort melodi.
   • Fri improvisasjon over et musikalsk motiv (på piano eller hovedinstrument).
   • Testing av kunnskap om musikalsk form, partituranalyse og instrumentering basert på et arbeid skapt etter 1950.
   • Diskusjon om kompositoriske og musikkteoretiske spørsmål i relasjon til søkerens innleverte hjemmeoppgave, komposisjonskisse og innleverte materialer.

   2. Gehørprøver

   • Sang fra bladet (tonal og/eller atonal melodi).
   • Kort rytmisk diktering.
   • Gjenkjennelse og sang av intervaller og akkorder.
   • Analyse av enkle klangtypeforbindelser i partitur.
   • Synge eller spille tonal melodi og analyse av skalaer, kontur, form.

   3. Instrumentalferdigheter

   • Fremføring av et selvvalgt stykke på søkerens hovedinstrument.
   • Sjekk av ytterligere instrumentalferdigheter på hovedinstrument.
   • Sjekk av grunnleggende ferdigheter på akkordinstrument.

   Tips til videoopptak

   Griegakademiets lydtekniker har følgende tips for å gjøre et så bra opptak som mulig.

   • Finn det rommet med best lydforhold for ditt instrument.
    Eksperimenter med det du har tilgjengelig. prøv forskjellige rom med forskjellig størrelse og materiale i vegger, gulv og tak.
   • Finn det stedet i rommet der lyden bærer best.
    Når man jobber i rom med begrenset akustikk er dette viktig. Lyden kan være veldig forskjellig om du sitter i hjørnet i rommet eller står midt i rommet. Finn det som fungerer best for ditt instrument.
   • Bruk det beste opptaksutstyret du har tilgjengelig.
    En Zoom-opptaker (H4 eller H5 holder) er ofte mulig å låne og gir et mye bedre resultat enn mikrofonene på telefonen din. Denne kan kobles til en telefon via USB og kan i "audio interface"-modus ta opp lyd direkte til en video på telefonen. Sjekk Zoom brukeveiledning for mer informasjon.
   • Finn det beste stedet i rommet å sette mikrofonene.
    Gjør 30 sek opptak, lytt, flytt mikrofonene, gjør nytt opptak, lytt, osv.
   • Vær nøye når du setter "recording level".
    Spill de sterkeste partiene i repertoaret ditt og pass på at måleren på Zoom'en viser rundt -10dB. Blir det for sterkt kan du risikere at lyden forvrenges. Blri det for lavt kan du få et opptak med mye bakgrunnstøy uten særlig klang.
     
   • Husk at til syvende og sist er det din musikalske prestasjon som betyr noe.
    Gjør ditt beste med det utstyret du har tilgjengelig, og det vil holde for at juryen kan vurdere din prestasjon.
    Lykke til!

   Søknadsstatus

   Status på søknaden din vil vises som Under behandling så lenge søknadsbehandlingen pågår.

   Søkere som fullfører videregående skole våren 2022 vil ved et ev tilbud om studieplass få et betinget opptak frem til GSK er dokumentert.

   Søkere som får avslag på sin søknad vil kun få beskjed via Søknadsweb.

   Opptaksprosessen

   1.nov –
   15.des

   Søknadsperiode: Du kan endre søknaden din samt laste opp nye dokumenter helt frem til fristen 15. desember.

   15.des –
   15.jan

   Registreringsperiode: Administrativ gjennomgang av søknadene.

   15.jan

   Videoprøvespill: Frist for innsending av lenker til videoprøvespill som 1.runde

   15.jan –
   1./15.feb

   Vurdering av videoprøvespill/innsendt dokumentasjon: Videoprøvespill og innsendt dokumentasjon vurderes av en faglig jury.

   1./15.feb

   Innkalling til 2.runde: Søkere med godkjent 1.runde kalles inn til 2.runde og ev ytterligere utøvende prøver.

   7. –
   11.mars

   2.runde: Intervjuene og ev ytterligere utøvende prøver gjennomføres iløpet av én uke. Godkjente søknader oversendes instituttledelsen for innstilling til opptak.

   23.mars

   Tilbud om studieplass: Søkere som blir tilbudt studieplass får tilbudet publisert i Søknadsweb. Tilbud om studieplass sendes også på mail.

   1.april

   Svarfrist: Tilbud om studieplass eller ventelisteplass må besvares i Søknadsweb. Ubesvarte tilbud blir ansett som negativt svar.