Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Opptak til Griegakademiet

Bachelor i utøvende musikk eller komposisjon

Søknadsfristen for studiestart høsten 2024 er 15. desember 2023. Du kan søke fra 1.november 2023.

Nærbilde av hånd og instrument
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hovedinnhold

Viktige datoer opptaket 2024

 • 1.november 2023: Søknadsweb og følgeskjema åpner for nye søknader.
 • 15.desember 2023: Søknadsfrist og frist for innsending av følgeskjema. Alle dokumenter inkludert ALLE akkompagnementsnoter må være lastet opp i søknaden din innen kl 23:59.
 • 8. januar: Utsending av lenker for innsending av video til 1. runde av opptaksprøvene.
 • 15.januar: Frist for innsending av video som 1.runde av opptaksprøvene.
 • 1.februar: Tilbakemelding på innsendt video. Kvalifiserte søkere mottar innkalling til prøvespill i uke 10.
 • 4.-8.mars: Opptaksprøver på Griegakademiet
  • For søkere til tradisjonsmusikk vil opptaksprøvene foregå på Ole Bull Akademiet på Voss.
 • 20.mars: Svar på søknaden publiseres i Søknadsweb
 • 3.april: Frist for å svare på tilbud i Søknadsweb.

For søkere til komposisjon, se detaljert informasjon lenger ned.

Opptaksprøvene foregår i 2 runder

1.runde:

 • Utøvende musikk - vurdering av innsendt video.
 • Komposisjon - vurdering av innsendt presentasjonsmappe og besvart hjemmeoppgave del 1.

2.runde:

 • Utøvende musikk - prøvespill og intervju på Griegakademiet i uke 10.
 • Komposisjon - vurdering av hjemmeoppgave del 2 og opptaksprøver på Griegakademiet i uke 10

Du registrerer din søknad til programmet via Søknadsweb.

Timeplan JAZZ uke 10 2024

Alle søkere som blir funnet kvalifisert for videre prøver etter den digitale 1.runden i januar vil bli innkalt til prøvespill i uke 10.

 • mandag 4. mars - slagverk
 • tirsdag 5. mars - treblås, fiolin, bass
 • onsdag 6. mars - gitar
 • torsdag 7. mars - messing og tangenter
 • fredag 8. mars - vokal

Ev andre melodiinstrumenter vil bli kalt inn sammen med enten treblås- eller messingsintrumentene.

Timeplan KLASSISK uke 10 2024

Alle søkere som blir funnet kvalifisert for videre prøver etter den digitale 1.runden i januar vil bli innkalt til prøvespill i uke 10.

 • mandag 4. mars: sang 1. runde
 • tirsdag 5. mars: sang 2 . runde, klarinett, horn, eufonium
 • onsdag 6. mars: slagverk, kontrabass, cello
 • torsdag 7. mars: piano, saksofon, gitar, trompet, trombone, tuba
 • fredag 8. mars: fløyte, fagott, fiolin, bratsj

Opptakskrav

Opptak til bachelor i utøvende musikk eller komposisjon krever generell studiekompetanse (GSK) og gjennomført og bestått utøvende opptaksprøve og teori- og gehørprøve. 

For at søknaden din skal være komplett må den inneholde:

 1. Dokumentasjon på oppnådd generell studiekompetanse.
  (Registreres vanligvis automatisk. Søkere som fullfører vgs våren 2024 må ettersende dokumentasjon.)
 2. Utfylt følgeskjema
  (Lenke finner du i kvitteringsmailen for registrert søknad)

Kun komplette søknader blir behandlet.

Det er veldig viktig å laste opp alle akkompagnementsnoter (inkludert til fysisk prøvespill i uke 10) i søknaden din før søknadsfristen går ut 15. desember.

Språkkrav

Søkere til Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon med skolegang fra andre land enn Norge må i tillegg til å oppfylle krav til videregående/gymnasial skolegang også beherske et nordisk språk for å være kvalifisert for opptak.

Se her for krav til videregående/gymnasial utdannelse.

Se her for krav til norsk språk.

MERK:
Søkere må også gjennomføre en prøve i teori- og gehørprøve for å kvalifisere for opptak. Prøven er felles for de utøvende musikkutdanningene i Norge. Prøven tilbys under opptaksprøvene ved Griegakademiet i uke 10.

Se nederst på siden under "søknadsstatus" for mer informasjon om søknads- og opptaksprosessen.

Generelle krav til prøvespillvideo

Lenker til prøvespillvideo som runde 1 registreres i eget skjema senest 15. januar.

Lenke til skjema sendes alle søkere i begynnelsen av januar.

 • Prøvespillvideone kan lastes opp som én sammenhengende video, eller én video pr stykke/verk/sats.
  Hver enkelt video må være ett sammenhengende uredigert opptak ikke eldre enn 6 måneder gammelt.
 • Videoen(e) skal være uredigert(e).
 • Videoen(e) skal lastes opp til YouTube eller tilsvarende.
  • Det er opp til søkeren selv om innstillingene på videoen(e) settes til "unlisted" eller "public", men søkeren må forsikre seg om at juryen kan få tilgang til de(n). MERK: Videoene må ikke settes til "private".
 • I videoen må søkeren vises i helfigur.
 • Vi stiller ikke krav til bruk av spesifikt utstyr, men oppfordrer alle søkere til å gjennomføre innspilling med best mulig tilgjengelig opptaksutstyr.

MERK:
Det er ingen garanti for at hele videon blir sett av juryen. Det er søkerens ansvar å påse at alle lenker til prøvespillvideoen(e) fungerer. Griegakademiet tar ikke nødvendigvis kontakt med søkeren dersom lenkene ikke fungerer.

  Utøvende musikk klassisk

  Se repertoarkrav for ditt instrument her.
  Her finner du også informasjon om hvilken del av repertoaret som skal sendes inn som runde 1.
  Det er ikke krav om at søkere til klassisk må gjøre videoopptak med akkompagnement til runde 1.

  Til runde 2 på Griegakademiet skal du være forberedt på å fremføre hele prøvespillrepertoaret ditt.
  Ønsker du akkompagnement under runde 2 på Griegakademiet i uke 10 må du laste opp akkompagnementsnoter i Søknadsweb innen fristen 15.desember.

  For klassisk slagverk vil noter til innstudering sendes ut ca 4 uker før runde 2.
  For søknad til Griegakademiet trenger du IKKE forberede stykke for multioppsett.

  Utøvende musikk jazz

  Til runde 1 skal du levere:

  • Ca 15-20 minutter selvvalgt repertoar, fordelt på én eller flere låter. Repertoaret skal vise din egenart og personlighet som musiker.
  • Videoen(e) skal inneholde samspill.
  • Videoen(e) skal vise ferdigheter innen improvisasjon. Omfanget av improvisasjon og hvilken type improvisasjon er opp til søkeren selv å avgjøre, basert på søkerens musikalske profil.
  • Sammen med lenkene skal søkeren sende inn en skriftlig omtale av det innleverte videomaterialet.

  Runde 2 på Griegakademiet blir to-delt:

  Du skal forberede 3 valgfrie låter. Dette kan gjerne være det samme repertoaret du leverte til runde 1.
  Under opptaksprøvene skal du fremføre disse sammen med et band bestående av jazzstudenter fra Griegakademiet.
  Det er derfor viktig at du leverer akkompagnementsnoter av høy kvalitet med tydelige instruksjoner til søknadsfrist 15.desember.
  I forkant av hver prøvedel vil du få muligheten til å instruere bandet i hvordan arrangementet skal gjennomføres.

  • Del 1: Du skal fremføre én låt fra repertoaret ditt. Du får 10 minutter til disposisjon.
   Juryen avgjør hvilke søkere som går videre til en eventuell andre runde.
  • Del 2: Du skal fremføre resten av repertoaret ditt.
   Denne delen av opptaksprøven kan også inneholde noe bladspill/-sang samt rytme-, skala- og akkordøvelser.

  HUSK å sende inn akkompagnementsnoter på de låtene du skal fremføre i runde 2 på Griegakademiet innen 15. desember. Disse laster du opp i søknaden din på Søknadsweb.

  Utøvende musikk tradisjonsmusikk

  Videoopptak som 1.runde av opptaksprøven til Griegakademiet/Ole Bull Akademiet skal oppfylle følgende krav:

  Fele/hardingfele

  • Tre slåtter i varierte taktarter og på ulike felestiller, framført på fele og/eller hardingfele. Vanskelighetsgrad som tilsvarende gangaren Skuldalsbruri (hardingfele), eller polsen Storhurven eller Sinklarmarsjen (fele).

  Folkesang

  • Folketoner fra det kandidaten definerer som egen tradisjon, og allment kjente norske folketoner (10–12 minutter).

  Trekkspill/durspill

  • To gammeldansmelodier i tradisjonell stil i ulike taktarter.
  • Minst én bygdedansmelodi (pols, springar, halling e.l.).

  Andre instrument

  • 25–30 minutter selvvalgt repertoar hvorav minimum 15 minutter må være norsk folkemusikk.
  • Alt etter instrument, velg krav fra fele/hardingfele, folkesang eller trekkspill/durspill etter kunstnerisk retning.

  Runde 2 foregår som opptaksprøver på Ole Bull Akademiet på Voss.
  Kvalifiserte søkere vil få informasjon om den videre opptaksprosessen pr e-post.

  Komposisjon

  Opptaksprosess komposisjon

  • 1.november 2023: Søknadsweb og følgeskjema åpner for nye søknader.
  • 15.desember 2023: Søknadsfrist og frist for innsending av følgeskjema. Alle dokumenter må være lastet opp i søknaden din innen kl 23:59.
  • 20.desember 2023: Utsendelse av hjemmeoppgaven del 1.
  • 15.januar 2024: Frist for innsending av presentasjonsmappen og hjemmeoppgaven del 1.
  • 1.februar 2024: Tilbakemelding på presentasjonsmappen og hjemmeoppgaven del 1. Kvalifiserte søkere mottar innkalling til opptaksprøver i uke 10.
  • 9.februar 2024: Utsendelse av hjemmeoppgaven del 2. 
  • 4.-8.mars 2024: Opptaksprøver på Griegakademiet.
  • 20.mars 2024: Svar på søknaden publiseres i Søknadsweb.
  • 3.april 2024: Frist for å svare på tilbud i Søknadsweb.

  Hjemmeoppgave

  Hjemmeoppgaven er 2-delt.
  Del 1 sendes ut 20.desember

  • Innlevering av hjemmeoppgaven del 1. Frist 15.januar.

  Del 2 sendes ut 9.februar

  • Søkeren skal komponere et kortere verk for en oppgitt besetning, ut fra oppgitte rammer og instruksjoner i oppgaveteksten. Det skal også skrives en kortfattet analyse av besvarelsen.
  • Det kan også gis andre deloppgaver i tilknytning til hjemmeoppgaven.
  • Utkast til oppgaven medbringes til uke 10 hvor søker får utlevert den siste delen av informasjon for å kunne løse oppgaven. 

  Presentasjonsmappe

  Søkeren skal lage en fyldig presentasjonsmappe av seg selv som komponist. Innleveringsfrist 15.januar.

  Innhold i presentasjonsmappen

  • CV: musikalsk bakgrunn, opplæring, praksis og utvikling. 
  • Tidligere erfaring med å skape musikk, som komponist eller arrangør. Dette kan dokumenteres med attester, med noter, lydopptak etc. Selv om studiet er et kunstmusikalsk studium, skal søkeren her gi et bilde av hele sin musikalske bakgrunn og erfaring så langt. (Også i andre sjangre.)
  • Verkliste, arrangementer eller komposisjoner. Noter og audio- eller video-opptak skal følge med der det foreligger. Du skal også redegjøre skriftlig for din komposisjonsprosess.
  • Andre kunstneriske uttrykk, hvis dette er dokumenterbart og relevant for søknaden.
  • 2 anbefalningsbrev for studiet
  • Egenrefleksjon (1-2 A4-sider) rundt det å komponere. Søkeren skal her være innom:- musikalsk bakgrunn og utvikling så langt- ambisjoner, musikalsk fokus og forventninger om hva studiet kan tilføre - tanker om fremtidige jobb- og karrieremuligheter.

  Fremstillingsformen, ikke bare innholdet, i denne mappen er viktig og forteller mye om søkeren.

  Opptaksprøver på Griegakademiet i uke 10

  Opptaksprøvene på Griegakademiet vil gå over to dager i uke 10. I innkallingen til opptaksprøvene vil du finne informasjon om hvilke to dager som gjelder for deg.

  Dag 1 - Satstekniske prøver:

  • én oppgave i koralsats, inkludert besifring/harmonisk analyse av satsen
  • én oppgave i polyfon sats, i valgfri stil: fritonal, Palestrina eller Bach.

  Dag 2 - Praktiske prøver og intervju:

  • Innstudering med ensemble.
   Søkeren leder den praktiske innstuderingen av sin egen hjemmeoppgave.
   Tid til rådighet: 30 min. 
  • Intervju med utgangspunkt i innlevert presentasjonsmappe og delprøvene så langt.
   Testing av faktakunnskap, repertoaroverblikk og musikkhistorisk oversikt.
  • Søkerne må i tillegg være forberedt på at følgende kan bli avkrevd i intervjuet
   1. Muntlige prøver
    • Harmonisere en kort melodi.
    • Fri improvisasjon over et musikalsk motiv (på piano eller hovedinstrument).
    • Testing av kunnskap om musikalsk form, partituranalyse og instrumentering basert på et arbeid skapt etter 1950.
    • Diskusjon om kompositoriske og musikkteoretiske spørsmål i relasjon til søkerens innleverte hjemmeoppgave, komposisjonskisse og innleverte materialer.
   2. Gehørprøver
    • Sang fra bladet (tonal og/eller atonal melodi).
    • Kort rytmisk diktering.
    • Gjenkjennelse og sang av intervaller og akkorder.
    • Analyse av enkle klangtypeforbindelser i partitur.
    • Synge eller spille tonal melodi og analyse av skalaer, kontur, form.
   3. Instrumentalferdigheter
    • Fremføring av et selvvalgt stykke på søkerens hovedinstrument.
    • Sjekk av ytterligere instrumentalferdigheter på hovedinstrument.
    • Sjekk av grunnleggende ferdigheter på akkordinstrument.

  MERK: Søkeren forventes å ha god oversikt over nyere komposisjonstradisjoner, komponister, verker og stilretninger. Under intervjuet vil dette bli testet og utdypet. Søkeren bør sette seg godt inn i relevante musikkhistoriske oversikter og lytte gjennom og lese sentrale verker av toneangivende komponister.

   Tips til videoopptak

   Griegakademiets lydtekniker har følgende tips for å gjøre et så bra opptak som mulig.

   • Finn det rommet med best lydforhold for ditt instrument.
    Eksperimenter med det du har tilgjengelig. prøv forskjellige rom med forskjellig størrelse og materiale i vegger, gulv og tak.
   • Finn det stedet i rommet der lyden bærer best.
    Når man jobber i rom med begrenset akustikk er dette viktig. Lyden kan være veldig forskjellig om du sitter i hjørnet i rommet eller står midt i rommet. Finn det som fungerer best for ditt instrument.
   • Bruk det beste opptaksutstyret du har tilgjengelig.
    En Zoom-opptaker (H4 eller H5 holder) er ofte mulig å låne og gir et mye bedre resultat enn mikrofonene på telefonen din. Denne kan kobles til en telefon via USB og kan i "audio interface"-modus ta opp lyd direkte til en video på telefonen. Sjekk Zoom brukeveiledning for mer informasjon.
   • Finn det beste stedet i rommet å sette mikrofonene.
    Gjør 30 sek opptak, lytt, flytt mikrofonene, gjør nytt opptak, lytt, osv.
   • Vær nøye når du setter "recording level".
    Spill de sterkeste partiene i repertoaret ditt og pass på at måleren på Zoom'en viser rundt -10dB. Blir det for sterkt kan du risikere at lyden forvrenges. Blri det for lavt kan du få et opptak med mye bakgrunnstøy uten særlig klang.
     
   • Husk at til syvende og sist er det din musikalske prestasjon som betyr noe.
    Gjør ditt beste med det utstyret du har tilgjengelig, og det vil holde for at juryen kan vurdere din prestasjon.
    Lykke til!

   Søknadsstatus

   Status på søknaden din vil vises som Under behandling så lenge søknadsbehandlingen pågår.

   Søkere som fullfører videregående skole våren 2024 vil ved et ev tilbud om studieplass få et betinget opptak frem til generell studiekompetansen er dokumentert.

   Søkere som får avslag på sin søknad vil kun få beskjed via Søknadsweb.

   Opptaksprosessen

   1.nov –
   15.des

   Søknadsperiode: Du kan endre søknaden din samt laste opp nye dokumenter helt frem til fristen 15. desember.

   15.des –
   15.jan

   Registreringsperiode: Administrativ gjennomgang av søknadene.

   8. - 15.jan

   Videoprøvespill: Utsendelse av lenker 8 januar. Frist for innsending av lenker til videoprøvespill som 1.runde, 15. januar.

   15.jan –
   1.feb

   Vurdering av videoprøvespill/innsendt dokumentasjon: Videoprøvespill og innsendt dokumentasjon vurderes av en faglig jury.

   1.feb

   Innkalling til 2.runde: Søkere med godkjent 1.runde kalles inn til 2.runde og opptaksprøver på Griegakademiet.

   4. –
   8.mars

   2.runde: Intervjuene og ev ytterligere utøvende prøver gjennomføres iløpet av én uke. Godkjente søknader oversendes instituttledelsen for innstilling til opptak.

   22.mars

   Tilbud om studieplass: Søkere som blir tilbudt studieplass får tilbudet publisert i Søknadsweb. Tilbud om studieplass sendes også på mail.

   5.april

   Svarfrist: Tilbud om studieplass eller ventelisteplass må besvares i Søknadsweb. Ubesvarte tilbud blir ansett som negativt svar.