Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Opptak til Griegakademiet

Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon

Søknadsfristen er 15.desember 2020.

Nærbilde av hånd og instrument
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hovedinnhold

Er du utøver innen klassisk musikk, tradisjonsmusikk eller jazz? Komponerer du? Har du et ønske om å studere musikk på høyt nivå i et kreativt og internasjonalt miljø? 

Griegakademiet tilbyr en av de beste musikkutdanningene i landet. I et kreativt miljø får du utvikle dine ferdigheter, kunstneriske potensiale og fordype deg i enten instrumentet ditt eller komposisjon.

Gjennom det fireårige bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon legger du grunnlaget for en karriere som utøvende og skapende musiker. Bachelorprogrammet er også grunnlag for videre høyere studier innen utøvende musikk eller komposisjon. Utdanningen legger til rette for undersøkende og eksperimentelle tilnærminger, og studentenes egen praksis og den individuelle veiledningen er kjernen i utdanningsløpet.

Bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon er delt i fire studieretninger:

 • utøvende klassisk
 • utøvende jazz
 • utøvende tradisjonsmusikk
 • komposisjon

Grunnet den usikre situasjonen koronapandemien medfører seg, kan informasjonen under bli endret.

Opptakskrav

Opptak til bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon krever generell studiekompetanse (GSK) og gjennomført og bestått utøvende opptaksprøve.

For at søknaden din skal være komplett må den inneholde:

 1. Dokumentasjon på oppnådd GSK
  (Registreres vanligvis automatisk. Søkere som fullfører vgs våren 2021 ettersende dokumentasjon.)
 2. Utfylt følgeskjema
  (Lenke finner du i kvitteringsmailen for registrert søknad)

Teori- og gehørprøven utgår som del av vurderingsgrunnlaget for opptak i 2021.

Kun komplette søknader blir behandlet.

Opptaksprosess

Du registrerer din søknad til programmet via Søknadsweb.

Grunnet den usikre situasjonen koronapandemien medfører seg har Griegakademiet - Institutt for musikk foretatt endringer i søknads- og opptaksprosessen til Bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon.

Prøvespill til programmet vil foregå i 2 runder:

 1. runde: vurdering av prøvespillvideo
 2. runde: intervju og mulig ytterligere utøvende prøver digitalt eller fysisk

Søkere som blir funnet kvalifisert i runde 1 blir innkalt til intervju og eventuelle ytterligere opptaksprøver i runde 2. Ved ytterligere utøvende opptaksprøver i runde 2 vil søkeren bli informert om dette i innkallingen.

Teori- og gehørprøven utgår som del av vurderingsgrunnlaget for opptak i 2021.

Opptaksprosessen vil foregå slik:

 1. Søknadsfrist: 15. desember
 2. Frist for registrering av følgeskjema: 20. desember
 3. Frist for innsending av prøvespillvideo: 1. februar
 4. Invitasjon til intervju:
  Klassisk, komposisjon og tradisjonsmusikk: Sendes senest 19. februar
  Jazz: Sendes senest 12. februar
 5. Intervju og ev ytterligere utøvende prøver holdes:
  Klassisk, komposisjon og tradisjonsmusikk: uke 10; 8. - 12. mars
  Jazz: uke 8, 22.-26. februar
 6. Tilbud om studieplass publiseres senest: 19. mars

Se på bunn av siden under "søknadsstatus" for mer informasjon om søknads- og opptaksprosessen.

Generelle krav til prøvespillvideo

Lenker til prøvespillvideo registreres i eget skjema senest 1. februar 2021.
Lenke til skjema sendes alle søkere 18.januar.

 • Hele repertoaret kan lastes opp som én sammenhengende video, eller én video pr stykke/verk/sats.
 • Videoen(e) skal være uredigert(e).
 • Videoen(e) skal lastes opp til YouTube eller tilsvarende.
  • Det er opp til søkeren selv om innstillingene på videoen(e) settes til privat eller offentlig, men søkeren må forsikre seg om at juryen kan få tilgang til de(n).
 • I videoen må søkeren vises i helfigur.
 • Vi stiller ikke krav til bruk av spesifikt utstyr, men oppfordrer alle søkere til å gjennomføre innspilling med best mulig tilgjengelig opptaksutstyr.
 • Lenke til skjema for registrering av videolenker sendes alle søkere 18.januar.

MERK: Det er søkerens ansvar å påse at alle lenker til prøvespillvideoen(e) fungerer. Griegakademiet tar ikke nødvendigvis kontakt med søkeren dersom lenkene ikke fungerer, før søknaden er avslått.

  Opptakskrav utøvende musikk klassisk

  Søkere til studieretning klassisk skal gjøre videoopptak av hele prøvespillrepertoaret, både obligatorisk og selvvalgt, slik dette fremkommer i repertoarkravet her.

  Det er ingen endringer i obligatorisk repertoar fra 2020 til 2021.

  Det er ikke krav om at søkere til klassisk må gjøre opptak med akkompagnement.

  For klassisk slagverk vil noter til innstudering sendes ut mandag 4. januar.
  Lenker til videoopptak av disse skal sendes sammen med lenker til resten av prøvespillrepertoaret senest 1. februar.

  Opptakskrav utøvende musikk jazz

  Videoopptak for søknad til studieretning jazz skal fylle følgende krav:

  • 12-20 minutter selvvalgt repertoar, fordelt på én eller flere låter.
  • Videoen skal inneholde samspill. Dette kravet kan fravikes dersom det, av praktiske grunner, ikke er mulig å få til samspill. Søkeren må i så fall redegjøre for hvorfor det ikke har vært mulig.
  • Videoen skal normalt inneholde improvisasjon. Omfanget av improvisasjon og hvilken type improvisasjon er opp til søkeren selv å avgjøre, basert på søkerens musikalske profil.
  • Sammen med lenkene skal søkeren sende inn en skriftlig omtale av det innleverte videomaterialet.

  Til 2. runde vil kvalifiserte søkere inviteres til videre prøver ved Griegakademiet i uke 8, 22.-26. februar.

  Alle gjeldende smittevernsrestriksjoner vil overholdes.

  Opptakskrav utøvende musikk tradisjonsmusikk

  Søkere til studieretning tradisjonsmusikk skal gjøre videoopptak av 5 valgfrie verk fra den repertoarlisten lagt frem i følgeskjemaet.

  Søkeren skal også gi en skriftlig begrunnelse for valg av verk for videoprøvespill.

  Opptakskrav komposisjon

  Hjemmeoppgave

  Hjemmeoppgaven sendes ut onsdag 20. januar.
  Søkeren skal komponere et kortere verk for en oppgitt besetning, ut fra oppgitte rammer og instruksjoner i oppgaveteksten. Det skal også skrives en kortfattet analyse av besvarelsen. Det kan også gis andre deloppgaver i tilknytning til hjemmeoppgaven.

  Hjemmeoppgaven levers til opptak.kmd@uib.no, eller digitalt via WeTransfer eller lignende. Frist 3. februar.

  Presentasjonsmappe

  Søkeren skal lage seg en fyldig presentasjonsmappe. Presentasjonsmappen leveres digitalt via WeTransfer eller lignende. Lenker sendes til opptak.kmd@uib.no. Frist 1. februar.

  Innhold i presentasjonsmappen

  • CV: musikalsk bakgrunn, opplæring, praksis og utvikling. 
  • Tidligere erfaring med å skape musikk, som komponist eller arrangør. Dette kan dokumenteres med attester, med noter, lydopptak etc. Selv om studiet er et kunstmusikalsk studium, skal søkeren her gi et bilde av hele sin musikalske bakgrunn og erfaring så langt. (Også i andre sjangre.)
  • Verkliste, arrangementer eller komposisjoner. Noter og audio- eller video-opptak skal følge med der det foreligger. Du skal også redegjøre skriftlig for din komposisjonsprosess.
  • Andre kunstneriske uttrykk, hvis dette er dokumentbart og relevant for søknaden.
  • 2 anbefalningsbrev for studiet
  • Egenrefleksjon (1-2 A4-sider) rundt det å komponere. Søkeren skal her være innom:- musikalsk bakgrunn og utvikling så langt- ambisjoner, musikalsk fokus og forventninger om hva studiet kan tilføre - tanker om fremtidige jobb- og karrieremuligheter.

  Fremstillingsformen, ikke bare innholdet, i denne mappen er viktig og forteller mye om søkeren.

  Søkere som blir funnet kvalifisert for videre prøver etter hjemmeoppgaven del 1 og presentasjonsmappe mottar innkalling til digital 2. runde med intervju og videre prøver i uke 10. Innkallingen vil inneholde informasjon om hvilken dag og tid ditt intervju vil finne sted.

  Opptaksprosessen

  I 2021 vil hele opptaksprosessen til komposisjon foregå digitalt. Alle innleveringer skal skje til opptak.kmd@uib.no, enten direkte på mail (<20MB) eller via WeTransfer eller en tilsvarende fildelingstjeneste.
  Viktige datoer:

  Onsdag 20. januar

  • Utsendelse av hjemmeoppgaven del 1.

  Mandag 1. februar

  • Innleveringsfrist presentasjonsmappen.

  Onsdag 3. februar

  • Innleveringsfrist for besvarelsen av hjemmeoppgaven del 1.
   Alle søkere får beskjed om de er kvalifisert for videre prøver innen mandag 22. februar.

  Mandag 22. februar

  • Utsendelse av hjemmeoppgaven del 2.
   Dette er en forberedelsesoppgave der siste del av oppgaven gis til alle søkere i plenum tirsdag 9. mars.

  Mandag 8. mars

  • Søkerne får tilsendt satstekniske prøver kl 09:00. Oppgavebesvarelsene skal leveres digitalt senest kl 14:00 samme dag.
   • én oppgave i koralsats, inkludert besifring/harmonisk analyse av satsen.
   • én oppgave i polyfon sats, i en av følgende stiler: fritonal, Palestrina eller Bach.

  Tirsdag 9. mars

  • Siste del av forberedelsesoppgaven gis i plenum til alle søkerne kl 09:00.
   Oppgavebesvarelsen skal leveres digitalt senest kl 11:00 sammen dag.
  • Intervju.
   Alle søkere vil motta innkalling til intervjuet i god tid innen uke 10.
   Det er foreløpig usikkert om vi rekker alle intervjuene samme dag. Det vil i så tilfelle bli aktuelt å bruke de etterfølgende dagene til dette. Dette vil komme tydelig frem i innkallingen til intervjuet.

  Intervjuet vil foregå via Zoom og vil ta utgangspunkt i innlevert presentasjonsmappe og delprøvene så langt.
  Søkerne vil bli testet i faktakunnskap, repertoaroverblikk og musikkhistorisk oversikt.

  Intervjuet kan i tillegg inneholde:

  1. Muntlige prøver

  • Harmonisere en kort melodi.
  • Fri improvisasjon over et musikalsk motiv (på piano eller hovedinstrument).
  • Testing av kunnskap om musikalsk form, partituranalyse og instrumentering basert på et arbeid skapt etter 1950.
  • Diskusjon om kompositoriske og musikkteoretiske spørsmål i relasjon til søkerens innleverte hjemmeoppgave, komposisjonskisse og innleverte materialer.

  2. Gehørprøver

  • Sang fra bladet (tonal og/eller atonal melodi).
  • Kort rytmisk diktering.
  • Gjenkjennelse og sang av intervaller og akkorder.
  • Analyse av enkle klangtypeforbindelser i partitur.
  • Synge eller spille tonal melodi og analyse av skalaer, kontur, form.

  3. Instrumentalferdigheter

  • Fremføring av et selvvalgt stykke på søkerens hovedinstrument.
  • Sjekk av ytterligere instrumentalferdigheter på hovedinstrument.
  • Sjekk av grunnleggende ferdigheter på akkordinstrument.

  Oversiktskunnskap

  Søkeren forventes å ha god oversikt over nyere komposisjonstradisjoner, komponister, verker og stilretninger. Under intervjuet vil dette bli testet og utdypet. Søkeren bør sette seg godt inn i relevante musikkhistoriske oversikter og lytte gjennom og lese sentrale verker av toneangivende komponister.

  Tips til opptak

  Griegakademiets lydtekniker har følgende tips for å gjøre et så bra opptak som mulig.

  • Finn det rommet med best lydforhold for ditt instrument.
   Eksperimenter med det du har tilgjengelig. prøv forskjellige rom med forskjellig størrelse og materiale i vegger, gulv og tak.
  • Finn det stedet i rommet der lyden bærer best.
   Når man jobber i rom med begrenset akustikk er dette viktig. Lyden kan være veldig forskjellig om du sitter i hjørnet i rommet eller står midt i rommet. Finn det som fungerer best for ditt instrument.
  • Bruk det beste opptaksutstyret du har tilgjengelig.
   En Zoom-opptaker (H4 eller H5 holder) er ofte mulig å låne og gir et mye bedre resultat enn mikrofonene på telefonen din. Denne kan kobles til en telefon via USB og kan i "audio interface"-modus ta opp lyd direkte til en video på telefonen. Sjekk Zoom brukeveiledning for mer informasjon.
  • Finn det beste stedet i rommet å sette mikrofonene.
   Gjør 30 sek opptak, lytt, flytt mikrofonene, gjør nytt opptak, lytt, osv.
  • Vær nøye når du setter "recording level".
   Spill de sterkeste partiene i repertoaret ditt og pass på at måleren på Zoom'en viser rundt -10dB. Blir det for sterkt kan du risikere at lyden forvrenges. Blri det for lavt kan du få et opptak med mye bakgrunnstøy uten særlig klang.
    
  • Husk at til syvende og sist er det din musikalske prestasjon som betyr noe.
   Gjør ditt beste med det utstyret du har tilgjengelig, og det vil holde for at juryen kan vurdere din prestasjon.
   Lykke til!

  Søknadsstatus

  Status på søknaden din vil vises som Under behandling så lenge søknadsbehandlingen pågår.

  Søkere som fullfører videregående skole våren 2021 vil ved et ev tilbud om studieplass få et betinget opptak frem til GSK er dokumentert.

  Søkere som får avslag på sin søknad vil kun få beskjed via Søknadsweb.

  Opptaksprosessen

  1.nov –
  15.des

  Søknadsperiode: Du kan endre søknaden din samt laste opp nye dokumenter helt frem til fristen 15. desember.

  15.des –
  1.feb

  Registreringsperiode: Administrativ gjennomgang av søknadene.

  1.feb

  Videoprøvespill: Frist for innsending av lenker til videoprøvespill som 1.runde

  1. –
  12./19.feb

  Vurdering av videoprøvespill/innsendt dokumentasjon: Videoprøvespill og innsendt dokumentasjon vurderes av en faglig jury.

  12./19.feb

  Innkalling til 2.runde: Søkere med godkjent 1.runde kalles inn til 2.runde og ev ytterligere utøvende prøver.

  8. –
  12.mars

  2.runde: Intervjuene og ev ytterligere utøvende prøver gjennomføres iløpet av én uke. Godkjente søknader oversendes instituttledelsen for innstilling til opptak.

  15. – 19.mars

  Tilbud om studieplass: Søkere som blir tilbudt studieplass får tilbudet publisert i Søknadsweb. Tilbud om studieplass sendes også på mail.

  23.mars

  Svarfrist: Tilbud om studieplass eller ventelisteplass må besvares i Søknadsweb. Ubesvarte tilbud blir ansett som negativt svar.