Hjem
Hav
Marin

Store regionale ringvirkninger av marinbiologi

Fra lakselus til dyphav, fra grunnforskning til innovasjon: Den marinbiologiske virksomheten ved Universitetet i Bergen er stor, bred og verdensledende på flere fagfelt.

marinbiologi
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Forskningen mellom 2010 og 2017 er nå oppsummert i en omfattende rapport i forbindelse med Horizon2020 Research and Innovation programmet “The European Marine Biological Research Infrastructure Cluster (EMBRIC)”, der Universitetet i Bergen er en av partnerne. 

Kjernepunkter i rapporten:

  • Vestlandet spiller en viktig rolle i å skape et levende system for forskning og innovasjon innenfor det havrelaterte økosystemet - Den blå økonomien.
  • Universitetet i Bergen spiller en nøkkelrolle i systemet.
  • Marin forskning omfatter alle fakultet, men særlig Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Instituttt for biovitenskap har høyt aktivitetsnivå.
  • Universitetet i Bergen er rangert høyt innenfor det marine forskningsfeltet på de fleste internasjonale rangeringer.
  • Universitetet i Bergen er en viktig bidragsyter til kunnskap i regionen. Utdanner kandidater innen bachelor, master og Ph.d.
  • Universitetet i Bergen har mange og sterke forbindelser til privat næringsliv og offentlige institusjoner i regionen.
  • Bidrar til utforming av det sivile samfunn og forskningsbasert kunnskapsutvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Universitetet i Bergen sine marine forskere viser et betydelig engasjement innen miljø og bærekraft. Dette har blant annet ført til at UiB har blitt utpekt til knutepunkt for bærekraftsmål 14: Liv under vann, utpekt av United Nations Academic Impact (UNAI), og til knutepunkt for paraplyorganisasjonen International Association of Universities (IAU) sitt arbeid med bærekraftsmål 14. UiB har organisert dette arbeidet i det virtuelle senteret Ocean Sustainability Bergen (OSB).