Hjem
HMS-portalen
Nyheter

Seksuell trakassering på Sikresiden

Nå finner studenter og ansatte informasjon om seksuell trakassering på Sikresiden.

Hovedinnhold

På Sikresiden finner du informasjon om

  • hva seksuell trakassering er
  • hva du kan gjøre om du blir seksuelt trakassert i studie- eller jobbsammenheng
  • studie- og arbeidsstedets plikt til å forebygge og følge opp seksuell trakassering

Sikresiden er et mobiltilpasset nettsted med sikkerhetsinformasjon for studenter og ansatte i UH-sektoren. Informasjonen på Sikresiden om seksuell trakassering er utarbeidet av UiBs HR-avdeling.

Kontakt:
HR-avdelingen forvalter sikresiden ved UiB.

uib.no/sikresiden