Hjem
HMS-portalen
wipe test

Wipe test:

Etter endt arbeid med åpne, lavenergetiske strålekilder og ved mistanke om søl, skal det utføres en kontaminasjonskontroll (wipe test).

Hovedinnhold

Prosedyre for å utføre Wipe test:

  • Bruk et fuktig filterpapir (5x5 cm eller lignende) og tørk av benk, utstyr, håndtak, gulv, etc. Ett filterpapir for hvert område du tørker av.
  • Ta et fuktig filterpapir og tørk av et område som ikke har vært benyttet til radioaktivt arbeid (blank prøve).
  • Plasser filterpapirene i scintillasjonsglass og fyll opp med scintillasjonsvæske.
  • Tell prøvene i en scintillasjonsteller (evt en gammateller)
  • Dersom tellingene fra wipe testen er i samme størrelsesorden som blank prøven, er arbeidsområdet klart til bruk. Dersom tellingene er høyere enn blank prøven må arbeidsområdet vaskes på nytt og ny wipe test må gjennomføres. Dette repeteres til tellingene er tilsvarende blank prøven.
  • Resultatene fra wipe testen lagres.

 

Ved arbeid med mer energirike strålekilder som P-32, vil bruk av Geiger Müller teller være tilstrekkelig.