Hjem
HMS-portalen
Skjeggkre

Har du oppdaget skjeggkre på jobben?

Skjeggkre utgjør ingen helsefare og de medfører minimal materiell ødeleggelse.

Hovedinnhold

Er det farlig?
Skjeggkre utgjør ingen helsefare og de materielle ødeleggelsene er minimale. De ansees allikevel som skadedyr fordi mange opplever de som sjenerende. Dersom de får utvikle seg fritt kan de ødelegge objekt av høy verdi. Det er derfor problematisk med skjeggkre i bibliotek, museer og historiske samlinger der uerstattelige objekter kan forringes og ødelegges.

Hva kan du gjøre?

 • Se til at rom er ryddige nok til at renholdspersonalet har god tilgang i rommet.
 • Plasser håndvesker, ryggsekker, bagger opp fra gulvet og på plasser med god lystilgang.
 • Pakk gjerne ut nye ting ute.
 • Fjern emballasje umiddelbart.
 • Kontakt Behovsmelding bygningsdrift dersom dere observerer skjeggkre.

Hva skal leder gjøre?

 • Forebyggende - ha oppmerksomhet på tema under HMS-runder.
 • Dersom leder blir gjort oppmerksom på at skjeggkre er i flere rom så må leder kontakte Behovsmelding bygningsdrift for en samlet innmelding av problemet.
   

Hva gjør UiB/Eiendomsavdelingen ved innmeldt behovsmelding?

 • EIA legger ut limfeller for å kartlegge problemet.
 • Om det er skjeggkre i lokalene så legger skadedyrfirma ut giftig åte. Deretter kontrollerer skadedyrfirma med limfeller for å sjekke at bestanden holdes nede.

Utseende

Skjeggkre tilhører børstehalene og er et av de eldste insektene på jorden. Skjeggkre er skjell-kledde og gråbrune. De kan bli opptil 18 mm lange og er lett gjenkjennelige på de tre lange haletrådene. I tillegg har de to antenner og to kjevefølere. Skjeggkre er nattaktive dyr og de er altetende. De kan leve lenge (mange år) og legger i snitt 50 egg pr år.

Utbredelse

I Norge vokser skjeggkre bare inne, og er funnet over hele landet. Skjeggkre trives best i litt fuktig, temperert miljø, der temperaturen er mellom 20-26 grader.

Spredningsvei

Skjeggkre finnes ikke ute i naturen, men transporteres inn i bygg via gjenstander. Spredningsveier er post, gods, varelagre, brukthandel og loppemarked. I tillegg kan de komme inn i bygg via håndvesker, bagger og sekker. Er de først inne i bygg så vandrer de lett mellom rom via sprekker, åpninger, kabelgjennomføringer, etc.

Er det hensiktsmessig å ha nulltoleranse mot skjeggkre?

Nulltoleranse mot skjeggkre kan vise seg å være umulig å oppnå da tilførsel av nye individ lett kan forekomme. Å ha et kontinuerlig fokus på bekjempingstiltak er uansett viktig, og både leverandører, ansatte og studenter i tillegg til driftsansatte og rengjøringsbyrå må bistå i dette arbeidet.