Hjem
HMS-portalen
Verneombudsvalg høsten 2022

UiB velger nye verneombud

Har du en kollega som brenner for arbeidsmiljøet? Eller har du lyst til å bli verneombud? Du kan nå foreslå kandidater til vervet.

Valg av verneombud
Valg av verneombud ved UiB for perioden 2023-2024 er i gang.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Valg av verneombud ved UiB for perioden 2023-2024 er i gang. Ved UiB velges verneombud på alle nivå og alle ansatte kan foreslå kandidater til:

  • Lokale verneombud
  • Hovedverneombud
  • Universitetets hovedverneombud

Verneombudet er viktig for arbeidsplassen, kollegaer og arbeidsgiver. UiBs verneombud er arbeidstakernes representanter i arbeidsmiljøsaker og er engasjerte, tydelige og godt kvalifiserte.

Verneombudene ved UiB:

  • er viktige samarbeidspartnere for ledelsen i det systematiske HMS-arbeidet
  • har et støttende nettverk med faste møter
  • får faglig påfyll og kompetansehevingstiltak

Her kan du lese mer om valget og foreslå kandidater.