Hjem
HMS-portalen
Stikk, kutt og bitt

Stikk- kutt- og bittskader

Strakstiltak og oppfølging av stikk-, kutt- og bittskader ved fare for eksponering av biologiske faktorer.

Hovedinnhold

Formålet med denne prosedyren er å forebygge/redusere utvikling av sykdom når en ansatt eller student har vært eksponert for biologiske faktorer. Prosedyren skal sikre at ansatte, studenter og ledere kjenner til rutiner om tiltak og behandling ved stikk- og kuttskader. Alle ansatte er forpliktet til å sette seg inn i prosedyren og å hjelpe til når skade oppstår.

Denne prosedyren gjelder for alle ansatte og studenter på Universitetet i Bergen som arbeider med og kan bli eksponert for biologiske faktorer.

Forebyggende tiltak: 

Hensikt med rutinen er å forebygge blodbåren smitte slik som Hepatitt B, Hepatitt C og HIV. Blod håndteres alltid som potensielt smitteførende. Alle som arbeider med blod/-produkter og mikroorganismer må sjekke sin egen vaksinestatus. Denne rutinen beskriver hvordan man unngår skader via kanyler.

Vaksinestatus og vaksinering

Vaksinestatus kan sjekkes her: https://www.helsenorge.no/vaksiner/om

Alle som kan eksponeres mot smitte, skal ha tilbud om vaksinering.  Selv om vaksinasjon er frivillig, har arbeidstaker plikt til å medvirke til å redusere risiko. Informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttet sine nettsider

Ansatte som ikke er vaksinert mot hepatitt B, bør gjøre dette ved å kontakte BHT. Ansatte som arbeider med andre patogener bør vaksinere seg mot disse hvis vaksine er tilgjengelig.

Immunsuppressiv behandling

Det anbefales at personer som er under immunsuppressiv behandling ikke arbeider med biologiske faktorer.

Tilrettelegging

Dersom det finnes kanyler med beskyttelsemekanismer på markedet, skal de benyttes. Kanyleboks skal være tilgjengelig ved brukerstedet.

Håndtering av kanyler

 • Ikke sett beskyttelseshetter tilbake på brukte kanyler.
 • Ikke fjern brukte kanyler fra sprøyter.
 • Ikke bryt og bøy kanyler.
 • Skjærende og stikkende engangsutstyr kastes umiddelbart i kanylebokser som deretter lukkes forsvarlig. 
 • Ha boksene så nær brukerstedet som mulig.
 • Fyll boksene bare ¾ fulle og forsegl dem før transport.

 

Prosedyre ved skade: 

Denne prosedyren gjelder i de tilfellene en ansatt eller student får kutt eller stikkskade samtidig som hun eller han eksponeres for en biologisk faktor som for eksempel blodprodukt, cellelinje eller mikroorganismer. Utfyllende informasjon om risiko for smitteoverføring finner du her.

Utfør førstehjelp

Stikk- og kuttskader

Ved stikk eller kutt der det ikke er eksponeringsfare, utfør vanlig førstehjelp og kontakt legevakten hvis skaden krever behandling av lege.

 • Ved kutt, la blødende sår få blø, men ikke fremkall blødning.
 • Vask sår eller stikkstedet godt med såpe og vann og desinfiser deretter med spritløsning/pyrisept dersom dette er tilgjengelig.
 • Beskytt såret med plaster eller bandasje.
 • Vurder om det er en reel smittefare.
 • Dersom man vurderer at det foreligger en reel smitterisiko, kontakt lege for videre behandling.

Bitt-skader

Bittskader forårsaket av mennesker eller dyr representerer risiko for infeksjon. Ethvert bitt bør vurderes med henblikk på eventuelt oppfølging av lege.

Infeksjoner ved bitt skyldes vanligvis agens i munnflora til den som biter. Folkehelseinstituttet har utfyllende informasjon på sine  nettsider. Symptomer er vanligvis smerter og ømhet på bittstedet, hovne lymfekjertler og feber.

Tetanusbakterien kan overføres gjennom dype bitt. Rabies kan overføres ved bitt av bl.a. hund eller katt i endemiske områder.

Videre behandling hos lege

Ved stikke eller kutt som kan medføre eksponeringsfare skal ansatt eller student som er skadet så raskt som mulig og senest innen 48 timer ta en «0» prøve for å bestemme status før eventuell infeksjon oppstår og dermed utgangspunkt for videre testing og oppfølging.

Hvem

Hvor

Hva

Merknad

Ansatte / studenter på UiB

Poliklinikk for blodprøvetaking

 • Zander Kaas gate 7
 • Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus, 2. etasje

Sjekk åpningstider i linken over.

Ta «0»-prøven

Den enkelte har selv ansvar for å ta kontakt for med fastlege eller BHT for videre oppfølging.

Ansatte / studenter på UiB

Legevakten
Adr:
Solheimsgaten  9.
Tlf: 116 117

Ring legevakten før oppmøte.

Ta «0»-prøven

Den enkelte har selv ansvar for å ta kontakt for med fastlege eller BHT for videre oppfølging.

 

Ved kjent hepatitt B eller hepatitt C:

Kontakt Bergen Legevakt.

Ved fare for HIV / retrovirus eksponering:

Ta straks kontakt med Haukeland Universitetssjukehus tlf. 55 97 50 00, og be om å få snakke med vakthavende infeksjonslege.

Forebyggende behandling bør startes innen 4 timer og senest inn 48 timer.

 

 

Oppfølging av skaden

Videre oppfølging er et indivituelt ansvar, og videre prosess er avhengig av hvilken type eksponering den ansatte har vært utsatt for.

Ta kontakt med:

Fastlege: Kontakt fastlegen din via Helsenorge for videre oppfølging.

eller BHT: Kontakt eventuelt BHT for videre oppfølging.

 • Epost: bht@uib.no (NB! ikke skriv sensitiv informasjon i eposten)

Legevakten: Blir «0»-prøven tatt på Legevakten, blir eventuell videre behandling vurdert der.

Oppfølging fra BHT:

Dersom du har tatt kontakt med BHT for videre oppfølging, så vil BHT følge opp skaden og du vil få innkalling til videre oppfølging. Det er viktig å møte opp til oppfølgingstimene en blir innkalt til, slik at eventuelle tiltak kan iverksettes.

Oppfølging fra enheten:

Nærmeste leder med personalansvar hjelper til med utfylling og forsendelse av skadeskjema til NAV ansatt / skadeskjema til NAV student. Arbeidsgiver følger opp den ansatte / studenten ved eventuell sykemelding eller andre behov i forbindelse med skaden.