Hjem
HMS-portalen
Risikovurdering - kurs

Kurs i HMS-risikovurdering og Sikker jobbanalyse (SJA)

Dette kurset er relevant for alle som ønsker å gjennomføre risikovurderinger relatert til HMS, og er særlig relevant for ledere, HMS-koordinatorer og verneombud.

Hovedinnhold

HMS-risikovurderinger er risikovurderinger som skal gjennomføres knyttet til HMS og arbeidsmiljø. De bør utføres jevnlig og som en del av det systematiske HMS-arbeidet til enheten.

På kurset vil man lære hvordan man gjennomfører en HMS-risikovurdering, og skal etter kurset være i stand til å gjennomføre en risikovurdering ved bruk av UiB sitt malverk.

 • Man vil få innføring i lovkrav og hva som forventes av enhetene ved UiB når det gjelder kartlegging av farer og problemer og vurdering av risikoforhold ved enheten.
 • Man vil få en innføring i risiko og risikoanalyse, samt tilhørende begreper, og vil lære hvordan man kan angi sannsynlighet og konsekvens for å bruke en risikomatrise. 
 • Kurset vil gi en kort innføring i arbeidsmiljøområder og farekilder som kan være aktuelle å tenke på i en risikovurdering.
 • I tillegg vil kurset gi en innføring i Sikker jobbanalyse (SJA), som er en veldig enkel risikovurdering for en enkelt arbeidsoppgave eller aktivitet.
 • Deler av kurset består av praktisk arbeid i grupper, der man øver på å gjennomføre HMS-risikovurdering og SJA på caser. 
   

Kurset består av:

Del 1 - Teori

 • Hva er risikovurdering?
 • HMS-risikovurdering
 • Sikker jobbanalyse (SJA)
 • Verktøy: bruk av de ulike malene

Del 2 - Case oppgave

 • Deltakerne deles inn i grupper og gjennomfører en HMS-risikovurdering og en SJA basert på en case.

Målgruppe: Alle som er interessert i risikovurderinger, og er særlig relevant for ledere, HMS-koordinatorer og verneombud.

Maks antall deltakere pr. kurs: 20 deltakere, du vil få innkalling til møte før kursstart.

Link til påmelding (Påmeldingsfrist 07.05.2024 kl. 12:00)

Kurstidspunkt: Onsdag 15. mai 2024, kl. 09:00 – 15:00

Språk: Norsk.