Hjem
HMS-portalen

Avfall

Kildesortering og sikker håndtering av avfall.

UiB legg til rette for kjeldesortering, gjenvinning og sikker handtering av avfall. Interne rutinar og prosedyrar er utarbeidd for at avfall generert ved UiB i minst mogleg grad skal påverka miljøet, samt bidra til reduserte kostnadar.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

UiB-ansatte som arbeider i lokaler ved Haukeland Universitetssykehus har andre avfallsordninger enn presentert på HMS-portalen. 

Kontakt Miljøhallen ved HUS for mer informasjon.