Hjem
HMS-portalen

Avfall frå ioniserande strålekjelder

Ioniserande strålekjelder skal avhendast på ulikt vis avhengig av type strålekjelde.

Hovedinnhold

Brukar er ansvarleg for at avfallet vert handtert og avhenda på ein forsvarleg og riktig måte, og i høve til type ioniserande strålekjelde.

Det er innført nye rutinar for avhending av farleg avfall, inkludert radioaktivt avfall. Dei nye rutinane krev registrering av avfallet i elektronisk deklarasjonsskjema ved UiB, samt registrering i det nasjonale "Avfallsdeklarering.no".

Deklarasjonsskjema ved UiB:

Avfallsdeklareringsskjema hjå avfallsmottak:

  • Dersom avfallet skal sendast med renovasjonsselskap, så utfører selskapet den vidare deklareringa for UiB
  • Dersom avfallet skal sendas til IFE må UiB deklarere avfallet
  • For å kunne deklarere farleg avfall og radioaktivt avfall gjennom «Avfallsdeklarering.no» treng du ein brukarkonto. Ta kontakt med sentral strålevernkoordinator via UiBHjelp - få hjelp.