Hjem
HMS-portalen

Årsrapporter Arbeidsmiljøutvalget

Årsrapporter fra Arbeidsmiljøutvalget.

Hovedinnhold

2021

Årsrapporten ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 17.02.22 (sak 3/22), og vedtatt i Universitetsstyret 05.05.22 (43/22).

2020

Årsrapporten ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 09.02.20 (sak 3/21), og vedtatt i Universitetsstyret 11.03.20 (40/21).

2019

Årsrapporten ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 29.01.20 (3/20), og vedtatt i Universitetsstyret 20.02.20 (19/20)

2018

Årsrapporten ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 22.02.19 (3/19), og vedtatt i Universitetsstyret 11.04.19 (36/19).

2017

Årsrapporten ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 22.02.18 (3/18), og vedtatt i Universitetsstyret 12.04.17 (31/18).

2016

Årsrapporten ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 16.02.17 (2/17), og vedtatt i Universitetsstyret 15.03.16 (44/17).

2015

Årsrapporten ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 24.02.16 (2/16), og vedtatt i Universitetsstyret 29.09.16 (128/16).

2014

Årsrapporten ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 05.02.15 (4/15), og vedtatt i Universitetsstyret 23.04.15 (36/15).

2013

Årsrapporten ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 19. februar 2013 (sak 02/14) og vedtatt i Universitetsstyret 10. april 2013 (sak 27c).

2012

Årsrapporten ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 13. februar 2013 (sak 04/13) og vedtatt i Universitetsstyret 18. april 2013 (sak 27c).

2011

Årsrapporten ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 15. februar 2012 (sak 07/12) og vedtatt i Universitetsstyret 26. april 2012 (sak 21c).

2010

Årsrapporten ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 25. februar 2011 (sak 08/11) og vedtatt i Universitetsstyret 31. mai 2011 (sak 38d).

2009

Årsrapporten ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 8. juni 2010 (sak 05/10) og vedtatt i Universitetsstyret 17. juni 2010 (sak 2010/6407).