Hjem
HMS-portalen

Enhetens lokale HMS-håndbok

En nyttig måte å samle all HMS-dokumentasjon på er at enheten utarbeider en lokal HMS-håndbok, og den kan gjerne være digital.

Hovedinnhold

En lokal HMS-håndbok skal inneholde all informasjon som ansatte og gjester/besøkene, samt studenter der det er aktuelt, ved enheten har behov for med hensyn til helse, miljø og sikkerhet.

 • Informasjonen i HMS-håndboken skal være tilpasset enheten, bygget på aktuelle lover og forskrifter, krav i UiBs regelsamling og eventuelle krav spesifisert ved avdelingen/fakultetet.
 • HMS-håndboken kan fungere som enhetens samlede dokumentasjon på HMS-arbeidet, både ved intern og ekstern revisjon.
   

Hva enhetens lokale HMS-håndbok kan inneholde:

Innledning

 1. Hvem håndboken gjelder for og om der er samordning med andre virksomheter.
 2. Mål for HMS-arbeidet ved enheten
  I tråd med lokale utfordringer og i tråd med overordnede HMS-mål.
 3. Enhetens virksomhet
  Hovedoppgaver, bemanning og organisering.
 4. Ansvar og oppgavefordeling innen HMS
  HMS-funksjoner (leders ansvar og delegerte HMS-oppgaver, verneombud, HMS-utvalg, alle ansattes HMS-oppgaver).
 5. Enhetens lokale rutiner og planer
  Knyttet til enhetens aktivitet og de interne UiB-regler og myndighetskrav som følger med disse. Som for eksempel lokal beredskapsplan, brannvern, avfallshåndtering, opplæring og informasjon, mottak av nytilsatte, kjemikaliehåndtering, feltarbeid og tokt.
 6. HMS-dokumentasjon
  HMS-målsetting og -handlingsplan, ansvar og oppgavefordeling, resultat fra HMS-kartlegging/risikovurderinger og resultat fra årlig gjennomgang av enhetens systematiske HMS-arbeid (Internkontroll).
 7. Referanser