Hjem
HMS-portalen
Lab, verksted og klinikk

Laboratorie, verksted og klinikk

På laboratoriet, klinikken og verkstedet skal det være et tydelig fokus på helse, miljø og sikkerhet. UiB praktiserer null-utslipp av farlige og miljøskadelige stoffer til avløp.