Hjem
HMS-portalen

Branninstruks for studenter og ansatte

Branninstruks for studenter, ansatte og andre brukere ved UiB.

Hovedinnhold

Ansatte, studenter og andre brukere skal:

 • Gjøre seg kjent med rømningsveier
 • Gjøre seg kjent med plassering og bruk av slokkeutstyr
 • Gjøre seg kjent med plassering og bruk av manuell brannmelder
 • Ikke tildekke eller flytte brannslokningsutstyr
 • Ikke sette selvlukkende dører i åpen stilling
 • Ikke blokkere rømningsveier i bygget
 • Melde i fra dersom man oppdager feil/mangler som kan redusere brannsikkerheten

Ved brann og brannalarm:

 • VARSLE ved å bruke brannmelder
 • Ring brannvesen på telefon 110
 • Forsøk å REDDE
 • Forsøk å SLUKKE
 • Lukk dører og vinduer
 • EVAKUER til møteplassen
 • Følg instruksene til brannvernansvarlig
 • Ikke bruk heis