Hjem
HMS-portalen

Branninstruks for studenter og ansatte

Branninstruks for studenter, ansatte og andre brukere ved UiB.

Hovedinnhold

Ansatte, studenter og andre brukere skal:

  • Gjøre seg kjent med rømningsveier
  • Gjøre seg kjent med plassering og bruk av slokkeutstyr
  • Gjøre seg kjent med plassering og bruk av manuell brannmelder
  • Ikke tildekke eller flytte brannslokningsutstyr
  • Ikke sette selvlukkende dører i åpen stilling
  • Ikke blokkere rømningsveier i bygget
  • Melde i fra dersom man oppdager feil/mangler som kan redusere brannsikkerheten