Hjem
HMS-portalen

Særskilte brannobjekt

Brannvesenet fører tilsyn med bygg som er definert som særskilte brannobjekt etter § 13 i brannloven.

Hovedinnhold

Adresser ved UiB hvor brannvesenet fører tilsyn: 

 • Allegaten 41 - 55 - 66 og 70
 • Christiesgate 12
 • Fosswinckelsgt 6
 • H.Sheteligsplass 7 - 10 - 11
 • H.Fossgate 6
 • Haukelandsveien 17
 • Jahnebakken 3 - 5
 • J.Liesvei 91
 • Kalfarveien 59
 • Magnus Lagerbøtersplass 1
 • O.Kyrresgate 49
 • Parkveien 1
 • Pr.Keyersgt 1.
 • Rosenbergsgaten 35
 • Sydnesplass 7 - 9 - 12 - 13
 • Årstadveien 19 – 21