Hjem
HMS-portalen

Brukers representant og plassansvarlige

Liste over brukers representant og plassansvarlige ved UiB.

Leder/leders representant skal oppnevne brukers representant og plassansvarlig for de bygg enheten har brukeransvar for, og sørge for at listen er oppdatert.

Endringer i listen sendes til Eiendomsavdelingen.