Hjem
HMS-portalen

Generelt om brannøvelser

I ethvert særskilt brannobjekt skal det holdes regelmessige brannøvelser. Det anbefales at det også i bygg som ikke er særskilt brannobjekt gjennomføres brannøvelser.

Hovedinnhold

Hyppighet:
Følgende øvingshyppighet er anbefalt fra veiledningen til forskriften:

 • Type a objekt: alle ansatte må ha deltatt i minst 1 øvelse i året.
 • Type b objekt: alle ansatte må ha deltatt i minst 1 øvelse hvert annet år.
 • Type c objekt: alle ansatte må ha deltatt i minst 1 øvelse hvert annet år.

De fleste av UIB sine større bygg ligger under kategorien a. Kategori a er ” byggverk eller områder hvor brann kan medføre tap av mange liv” Eksempler på bygg i a kategorien kan være sykehus, forsamlingslokaler, skoler, barnehager, hotell, salgslokale, m.m.
I bygg med mange personer (type a) bør det avholdes evakueringsøvelse ved hver semesterstart. Dette vil gi de nye studentene en tidlig opplæring.

Hvem skal delta på øvelsene?
Så langt mulig skal øvelsen omfatte alle ansatte. Ansatte som er med i brannvernorganisasjonen skal øves hver gang.
Studenter skal delta ved evakueringsøvelser.

Hvem har ansvar for at brannøvelser gjennomføres?
Fakultets-/avdelingsledelsen har ansvar for at brannøvelser gjennomføres med den hyppighet som forskriften krever.

Hvem som leder øvelsene:
Bruker representant -brann skal planlegge, gjennomføre, evaluere og dokumentere brannøvelsene på bygget,( plassansvarlige bør også gjennomføre ledelse av øvelse). Eiers representant ved EIA eller driftsopratør skal bistå i dette arbeidet etter ønske fra bruker representant. Øvelsen skal ledes av det personellet i byggets brannvernorganisasjon som er pålagt konkrete oppgaver ved brann.

Ved evakueringsøvelse:
Før øvelsen starter skal alltid driftsleder kontaktes. Driftsleder vil operere brannsentralen og holde ev. dialog med brannvesenet og vaktselskap for å unngå unødig utrykning.

Planlegging av brannøvelser:
Brannøvelser kan ha forskjellig innhold når det gjelder teori og praksis, men øvelsesplanlegging og gjennomføring må ha langsiktige mål og bygge videre på brannvernopplæringen. Øvelsene må tilpasses forholdene i det enkelte bygg.
Eksempler på brannøvelser kan være: Rømningsøvelse, tenkt brannscenarie med gjennomgang av rutiner, runde på bygget med påvising av rømningsveier og slokkeutstyr med gjennomgang av bruk, slokkeøvelse med forskjellig slokkeutstyr.
Brannøvelser kan være delvis varslet, varslet eller uvarslet. Med delvis varslet menes at en oppgir for eksempel at det i løpet av uken vil bli avholdt brannøvelse.

Eksempler på mål/sjekkpunkter ved en brannøvelse:

 • Handler plassansvarlige etter instruks?
 • Kan man høre brannklokkene i alle områder?
 • Møter de evakuerende på samleplass?
 • Er rutinene kjent?
 • Fungerer rømningsveiene slik de skal?

 Følgende punkter skal oppfylles ved en brannøvelse ved UIB:

 • Brannøvelser skal alltid være planlagt.
 • Brannøvelsen skal så langt som mulig omfatte alle ansatte. Ansatte som er med i brannvernorganisasjonen skal delta hver gang.
 • Ved evakueringsøvelser skal alltid de evakuerte informeres om at det var en øvelse.
 • Brukerrepresentant - brann skriver rapport fra øvelsen.