Hjem
HMS-portalen

Nyhetsarkiv for HMS-portalen

Dekan Gunn Mangerud trekker fram instituttets systematiske innsats: «Konstruktivt og tydelig forankret i instituttets struktur.»
Fra 01. mars 2020 er det Specsavers som er leverandør for arbeidsplassbriller ved UiB.
Fra første januar 2020 vil Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved UiB være organisert som en egen enhet under HR-avdelingen.
Nå finner studenter og ansatte informasjon om seksuell trakassering på Sikresiden.
UiB tar i bruk elektronisk deklarasjonsskjema for farleg avfall.