Hjem
HMS-portalen

Nyhetsarkiv for HMS-portalen

Har du en kollega som brenner for arbeidsmiljøet? Eller har du lyst til å bli verneombud? Du kan nå foreslå kandidater til vervet.
Fra 01. mars 2020 er det Specsavers som er leverandør for arbeidsplassbriller ved UiB.
Fra første januar 2020 vil Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved UiB være organisert som en egen enhet under HR-avdelingen.
Nå finner studenter og ansatte informasjon om seksuell trakassering på Sikresiden.
Alle kjemikalier skal være merket i henhold til CLP og eldre kjemikalier må merkes om med nye farepiktogrammer.
Universitetet i Bergen vil, gjennom vårt medlemskap i Klimapartnere Hordaland, delta i en større reisevaneundersøkelse i slutten av uke 8.
UiB tar i bruk elektronisk deklarasjonsskjema for farleg avfall.
I slutten av juni ble Sentraladministrasjonen, Det psykologiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet sertifisert som Miljøfyrtårn. I løpet av 2015 skal resten av UiB følge etter.
Fra 1. januar 2013 er strukturen på forskriftene til arbeidsmiljøloven endret. 47 forskrifter er nå redusert til 6. HMS-portalen og UiBs retningslinjer revideres i disse dager i forhold til de nye forskriftene.