Hjem
HMS-portalen

Nyhetsarkiv for HMS-portalen

Fra 01. mars 2020 er det Specsavers som er leverandør for arbeidsplassbriller ved UiB.
Fra første januar 2020 vil Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved UiB være organisert som en egen enhet under HR-avdelingen.
Søknad om refusjon av utgifter i forbindelse med synsundersøkelse og arbeidsplassbriller skal nå sendes direkte til egen enhet.
For å kunne arbeide med radioaktive kilder og røntgen må du ha relevant teoretisk og praktisk opplæring. Retningslinjene for stråling og strålevern er nå revidert, og ny og utvidet veiledning er tilgjengelig på HMS-portalen.
Vet du hva en livstruende voldssituasjon er og hva du bør gjøre i en slik situasjon? Nå har UiB lagt til rette slik at du kan lære mer om dette.
UiB tilbyr både klasseromsundervisning og e-læringskurs.
Nå finner studenter og ansatte informasjon om seksuell trakassering på Sikresiden.
Sikresiden er et mobiltilpasset nettsted som gir deg forebyggende informasjon om sikkerhet og hjelp til hva du skal gjøre i en krisesituasjon.
Alle kjemikalier skal være merket i henhold til CLP og eldre kjemikalier må merkes om med nye farepiktogrammer.
Alle ansatte ved UiB inviteres til å bli med på årets Sykle til jobben-aksjon. I år frister vi også med flotte premier!
Universitetet i Bergen vil, gjennom vårt medlemskap i Klimapartnere Hordaland, delta i en større reisevaneundersøkelse i slutten av uke 8.
Ved å melde fra om HMS-avvik bidrar du til å gjøre arbeidsmiljøet ditt tryggere.
Valg av verneombud ved UiB for perioden 2019-2020 er i gang. Har du en kollega som brenner for arbeidsmiljøet? Du kan nå foreslå kandidater til vervet.
UiB tar i bruk elektronisk deklarasjonsskjema for farleg avfall.
I løpet av april har hele Universitetet i Bergen blitt sertifisert som Miljøfyrtårn.
UiB innfører digitalt system for melding av HMS-avvik. I løpet 2016 skal alle fakultet og avdelinger ta det i bruk.
I slutten av juni ble Sentraladministrasjonen, Det psykologiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet sertifisert som Miljøfyrtårn. I løpet av 2015 skal resten av UiB følge etter.
UiB har valgt støtteverktøyet CIM for å håndtere risiko, sikkerhet og beredskap. Innen 2017 skal alle avdelinger og fakulteter ta det i bruk.

Sider