Hjem
HR-avdelingen

Likestillingskomiteen ved UiB

Komiteen skal bistå universitetsstyret i likestillingsspørsmål, komme med forslag til tiltak og bistå i utarbeidelse av planer.

Hovedinnhold

UiB opprettet som det første universitetet i Norge en likestillingskomité allerede i 1973. Komiteen har siden utarbeidet flere handlingsplaner for likestilling og mangfold, de siste er Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2017 - 2020 og Handlingsplan for mangfold og inkludering 2017 - 2020Begge handlingsplanene er forlenget til 2022. 

Komiteen skal fremme reell likestilling ved universitetet i forhold til alle de diskrimineringsgrunnlagene som er beskyttet av diskrimineringslovgivningen. Komiteen har status som særutvalg, er oppnevnt av universitetsstyret og følger universitetsstyrets funksjonstid. Komiteen skal bistå universitetsstyret i likestillingsspørsmål, komme med forslag til tiltak og bistå i utarbeidelse av planer, motta henvendelser og gi råd til grupper, enkeltpersoner eller instanser innenfor universitetet. Komiteen har også innsyn- og uttalerett i tilsettingssaker, og kan uttale seg om studieplaner og opprettelsen av nye fag.

Referater fra møter i Likestillingskomiteen:

2022:

2020:

2019: