Hjem
HR-avdelingen

Likestillingsstatistikk for UiB

Det utarbeides årlige likestillingsstatistikker for UiB.

Hovedinnhold

Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet. Alle statlige virksomheter skal arbeide målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. I tillegg har virksomhetene en plikt til å redegjøre for planlagte og gjennomførte tiltak når det gjelder kjønn, funksjonsnedsettelse, etnisitet og religion. Når det gjelder kjønn er det også pålagt å rapportere om den faktiske tilstand.