Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Veien til en sikker jobb

Jon Tolaas har studert en master i energi-og prosessteknologi og jobber nå som sikkerhetsrådgiver i Safetec. Les om hans erfaringer og tips her.

Hovedinnhold

Dersom du interesserer deg for, eller er nysgjerrig på, emner som fluiddynamikk, programmering (e.g. Python), databehandling eller teknisk sikkerhet, ha øynene opp for arbeid i sikkerhetsbransjen.

Hvorfor valgte du å studere prosessteknologi ved UiB?

Jeg har en bachelorgrad i petroleums- og prosessteknologi, som ga meg bred grunnkunnskap innenfor fagområdene matematikk, fysikk og kjemi, i tillegg til petroleum- og prosessrelaterte fag. Under bacheloren var det prosessrelaterte fag som falt mest i smak for meg, derunder «fluiddynamikk/strømningslære» spesielt. Jeg synes det var fascinerende å lære hvordan væske strømmer gitt forskjellige betingelser. Etter hvert ble jeg oppmerksom på masterspesialiseringen i sikkerhetsteknologi ved UiB. Masterspesialiseringen kobler sammen fluiddynamikk, kjemi og termodynamikk for å beskrive eksplosjoner og forbrenning, med fokus på sikkerhet. Dette virket som en naturlig fortsettelse fra bacheloren, og jeg har ikke angret ett sekund!

Tiden på masterprogrammet var den kjekkeste under studietiden min. Vi var 8 studenter med hver vår pult på et studentkontor ved Institutt for Fysikk og Teknologi. Fagene var spennende og utfordrende – hvordan kan man beskrive fysikken i en eksplosjon? Emner som forbrenningsfysikk, numeriske regnemetoder for CFD (Computational Fluid Dynamics) og risikoanalyse fylte studenthverdagen.

I faget PTEK250 «Eksplosjonsfarer i prosessindustrien» blandet vi brennbare gasser sammen, antente blandingen og målte blant annet eksplosjonstrykk og forbrenningshastighet til flammen ved bruk av et high-speed-kamera! CFD-programmet FLACS var mye i fokus under spesialiseringen. FLACS er et kommersielt verktøy som bla. brukes til konsekvensvurderinger av gasspredning- og eksplosjon i industrien. Studenter på masterspesialiseringen gjennomførte introduksjonskurs i FLACS som del av studieforløpet. Introduksjonskurset i FLACS og emner innenfor risikoanalyse, ser jeg på som veldig verdifulle tilbud for studenter dersom en ønsker å arbeide innenfor fagfeltet sikkerhet etter endt studie!

Hva skrev du masteroppgave om?

I min masteroppgave konstruerte og evaluerte jeg en modell for forbrenningshastighet til forskjellige gassblandinger, derunder hydrogen/luft gassblandinger og karbonmonoksid/luft gassblandinger. Målet med oppgaven var å forbedre eksisterende modeller som brukes i industrien. Programmet MatLab og FLACS ble mye brukt under arbeidet, noe som jeg også benytter ukentlig i arbeidslivet i dag. Jeg stod ganske fritt å velge hvilke type oppgave jeg ville skrive innenfor sikkerhets-fagfeltet, det var kjekt å kunne fordype seg i noe jeg synes var ekstra interessant (og til tider frustrerende! 😊 ).

Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

Jeg opplevde at jeg fikk fortsette å arbeide med tema som interesserte meg under mastergraden, og samtidig løse praktiske problemer innen teknisk sikkerhet for kunder. Det er en givende følelse. Samtidig opplevde jeg at fagene som er en del av mastergraden er ettertraktet innenfor sikkerhetsbransjen.

Hva jobber du med?

I dag jobber jeg i selskapet Safetec som sikkerhetsrådgiver. Safetec er en ledende aktør innen tjenester som sikkerhet, sikring, risikoanalyse og beredskap. I Safetec er det store variasjoner i arbeidsoppgaver, alt etter hva man ønsker å arbeide med. Hovedsakelig har jeg arbeidet med teknisk sikkerhet og pålitelighet til tekniske systemer.

 

Jon Tolaas på jobb
Foto/ill.:
Jon Tolaas

Hvordan kommer din utdanning til nytte i din nåværende jobb?

Hver arbeidsdag er forskjellig, og oppgaver kan spenne fra å simulere et brannscenario eller gasseksplosjon, konstruere 3d-modeller, bruk av Python for databehandling, til gjennomføring av arbeidsmøter som HAZOP, HAZID og FMECA med kunde.

I tillegg har jeg fått muligheten til å lære- og å arbeide med sikkerhet knyttet til bærekraftige energikilder som hydrogen og batteri. Gjennom arbeid med batteririsiko har jeg ofte benyttet CFD-programmet KFX, som brukes for å simulere brannscenario. Arbeidsflyten består både av å sette seg inn i komplekse tekniske systemer, og samtidig forenkle løsninger og tenke kreativt for å gjøre gode vurderinger av problemene kundene har. Det liker jeg!

Den faglige tyngden fra masterspesialiseringen får jeg bruk for daglig og videreutvikler i samspill med gode kollegaer. Jeg arbeider ukentlig med CFD-programmet FLACS som jeg ble introdusert til i masterspesialiseringen.

Deltok du i relevante aktiviteter i studietiden? (arbeid, verv, utveksling etc.)

Under bachelorgraden var jeg et halvt år på utveksling til Perth, Australia. Det var veldig kjekt, og perioden inkluderte mye programmering (jeg tok hovedsakelig programmeringsfag som Java, Excel og Matlab) samt mye tennisspilling i varmen 😊

Jeg var studieassistent i faget «Eksplosjonsfarer i prosessindustrien» som nevnt innledningsvis. Da var jeg så heldig å få delta på eksplosjonseksperimenter én ekstra gang. Jeg var også studieassistent i faget «forbrenningsfysikk». Jeg var også heldig å få reise på sommerskole i forbrenningsfysikk i Tyskland da jeg selv tok «forbrenningsfysikk»-faget under mastergraden.

Har du noen tips til studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?

Dersom du interesserer deg for, eller er nysgjerrig på, emner som fluiddynamikk, programmering (e.g. Python), databehandling eller teknisk sikkerhet, ha øynene opp for arbeid i sikkerhetsbransjen. Arbeidshverdagen innenfor dette fagfeltet er variabel og utfordrende og kan virkelig anbefales.