Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Instituttråd, forskningsutvalg og strategiplaner

Her finner du informasjon om instituttråd, forskningsutvalg og strategiplaner ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Neste
Utenfor Årstadveien 17, del av Alrek helseklynge. Fint vær. Person går på fortauet.
Foto/ill.:
Thorkild Tylleskär
1/2
Utenfor Årstadveien 21, del av Alrek helseklynge. Hvit, 5 etasjes kontorbygning.
Foto/ill.:
Jørgen Barth
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Instituttråd

Instituttrådet er rådgivende for instituttleder og skal bidra til et godt grunnlag for instituttleders beslutninger i viktige spørsmål for instituttet. Det har som hovedoppgave å drøfte saker av strategisk og prinsipiell betydning for instituttet.

Instituttrådets størrelse og sammensetning og hvilke saker instituttrådet skal behandle framgår av UiBs regler for instituttorganene. Det ledes av instituttleder og administrasjonssjefen er sekretær. 

Til høyre finner du oversikt over medlemmer og varamedlemmer i Instituttrådet og medlemmer i Forskningsutvalget. Instituttrådsmøtene er åpne for alle ansatte på IGS, men kun rådsmedlemmer har tale- og stemmerett.

Følgende grupper skal være representert i instituttrådet:

A: Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger.
B: Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger.
C. Teknisk- og administrativt ansatte.
D. Studenter, med minst 20 % studium. 

Funskjonstiden for gruppe A og C er fire år, mens medlemmene valgt for gruppe B og D velges for ett år, jfr. valgreglementet. 

Dersom instituttet ikke har tilsatte i alle de gruppene som er nevnt over, kan det gjøres unntak fra reglene. 

Instituttrådet har fire ordinære møter i året; to i vårsemesteret og to i høstsemesteret.

Strategiplaner ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Visjon: «Bedre helse, bedre samfunn». Under følger lenker til våre strategiplaner for forskning, utdanning og kommunikasjon. 

For første gang har IGS utviklet en forsknings- og innovasjonsstrategi, som du finner ved å klikke på den øverste lenken under "forskning". Tidligere har våre strategier kun fokusert på forskning. Dette signaliserer en ny retning for vårt arbeid i den kommende strategiperioden (2020-24), hvor vi vil se mer på innovasjonsmuligheter knyttet til vår forskning.

Strategien er laget i et felles samarbeid mellom alle forskningsmiljøene ved IGS. Den er tilgjengelig for allmennheten som er interessert i å se hvor IGS er på vei, og for våre ansatte til bruk i strategiske formål. 

Retning og ambisjoner for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Forskning:

Utdanning: 

Kommunikasjon:

Tilknyttet innhold