Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet

80 000 bergensere invitert til å delta i spørreundersøkelse

Bergen kommune, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen har sammen utarbeidet en spørreundersøkelse for å få kunnskap om hvordan livet til innbyggerne i Bergen kommune er under korona-tiden.

person som vasker hendene
Foto/ill.:
Colourbox id 44026449

Spørreundersøkelsen som tar ca. 10-15 minutter å besvare er sendt ut til 80 000 tilfeldige innbyggere i Bergen kommune.

Den siste tiden har vi opplevd store endringer i hverdagen på grunn av coronautbruddet. Mange sitter i pålagt eller selvpålagt karantene. Å være i karantene innebærer separasjon og innskrenket bevegelsesfrihet. Nylig ble det publisert en sammenstilling av studier på konsekvenser av karantene som peker på negative psykologiske konsekvenser som posttraumatisk stress, forvirring og sinne, men også økt bruk av rusmidler og alkohol. Stressfaktorer ved langvarig karantene kan være frykt for smitte, frustrasjon og kjedsomhet, utilstrekkelig informasjon og tilgang på varer, finansielle tap og stigma. 

I motsetning til tidligere forskning der enkeltpersoner har blitt isolert, har vi nå vært vitne til at personen har bodd hjemme med familien og at hele familien nærmest har vært i to ukers karantene. Selv om det har vært mulig å bevege seg ute så lenge smittevernrådene følges, har samtidig mange hjem blitt lukket for omgang med andre, som følge av alvorlighetsgraden av epidemien og dugnadsinnsatsen blant innbyggerne. 

Karantenen og omrokkering av ressursene i helsetjenesten til coronasyke pasienter har videre trolig ført til at befolkningen ikke søker hjelp fra helse- og omsorgstjenestene i samme grad som før. Når antall kontaktpunkter mellom innbyggerne og det offentlige blir kraftig redusert, er det usikkert hvilke konsekvenser det vil ha på folkehelsen på kort og lang sikt. 

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan koronautbruddet og tiltakene påvirker på både helse, trivsel og levevaner. Vi vil også undersøke hvilke konsekvenser epidemien har for arbeid, økonomi, frykt, livskvalitet, søvn, fysisk aktivitet og familiedynamikk. Prosjektet vil danne grunnlag for ny kunnskap om hvordan myndigheter best mulig kan håndtere slike situasjoner både med tilpassete infeksjonsforebyggende tiltak og samtidig velrettet oppfølging underveis.

Frivillig deltakelse:
Det er helt frivillig å delta i undersøkelsen, og alle som har mottatt den er tilfeldig trukket ut. 

 

Fra Bergens Tidende: Skal spørre 80.000 bergensere om koronakrisen: – Vi har et levende laboratorium rett foran nesen vår.

Fra Vestlandsrevyen, NRK: Stor undersøking om korona-tida.


Dette er et Alrek-prosjekt som er kommet istand under Alrek-paraplyen.