Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Undervisningsgruppen Helse og Samfunn

Undervisningsgruppen har ansvar for Masterprogram i helse og samfunn der studentene lærer om komplekse utfordringer innen helse- og helsetjeneste og innen helse- og samfunnsrelatert forskning. Gruppeleder: Silje Mæland.

Hovedinnhold

Undervisningsgruppen Helse og Samfunn er del av fagområdet Helsevitenskap ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Gruppen har ni vitenskapelige ansatte.

Gruppens primære ansvarsområde er å drive Masterprogram i helse og samfunn. Med utgangspunkt i dagens kompetansebehov er programmets målsetning å utdanne studenter med avansert kunnskap om komplekse utfordringer innen helse- og helsetjeneste og innen helse- og samfunnsrelatert forskning. Å utdanne studenter med teoretisk og metodologisk kompetanse av høy kvalitet inngår som sentral del av denne målsetningen. Programmet er videre forankret i en visjon om å anvende lærings- og undervisningsformer som åpner for kreativ og kritisk tenkning og læring. Et gjennomgående trekk i programmet er å legge til rette for at studentenes utdannings- og erfaringsbakgrunn settes i spill i møte med ny kunnskap.