Hjem

Helsevit

Helsearbeider går nedover en korridor og ruller på en tralle

Fagområdet for helsevitenskap, HELSEVIT, dekker undervisningsgruppene Sykepleievitenskap og genetisk veiledning, og Fysioterapivitenskap, og  forskningsgruppene Praxeologi, Fysioterapi og Fenomenologisk helsefaglig forskning.

Leder: Professor Astrid Blystad