Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet

Eksperter fra Alrek helseklynge og IGS ga innspill til Kvinnehelseutvalget

Flere fra IGS holdt innlegg da Kvinnehelseutvalget besøkte Alrek helseklynge forrige uke. – Utrolig dyktige forelesere, sier utvalgets leder Christine Meyer.

tine
Tine Nordgreen
Foto/ill.:
IGS

Hovedinnhold

Torsdag 17. og fredag 18. mars var Alrek helseklynge vertskap for Kvinnehelseutvalget som hadde utvalgsmøte i Bergen. Det ble fasilitert et spennende program med hjertesykdom hos kvinner, innovasjon og digitale helsetjenester, vold og overgrep samt «eldrekvinne som kvinnehelse» som hovedtema. 

Flere dyktige kolleger fra IGS bidro med innlegg i dette arrangementet. Blant disse finner vi Tine Nordgreen, Silje Mæland, Inger Haukenes, Bettina Husebø, Heidi Marie Kirkeng Meling og Rune Samdal

Christine Meyer, leder for Kvinnehelseutvalget, var mektig imponert over kunnskapsnivået til de som holdt innlegg, og tror at utvalget fikk nyttig faglig påfyll i løpet av oppholdet i Bergen.

– Vi ble fantastisk godt mottatt, og gjennomføringen av arrangementet var over all forventning. Vi fikk fylt mange kunnskapshull og alle som foreleste var utrolig dyktige og inspirerende.  

Hun synes det er naturlig å holde utvalgsmøte ved Alrek helseklynge.

– Jeg har hørt mye positivt om helseklyngen, og ønsket å holde utvalgsmøtet i et miljø som kunne mye om kvinnehelse og som gikk på tvers av stat og kommune. 

Skreddersydd for Alrek

Berit Angelskår, som er klyngefasilitator ved Alrek, sier at hun er veldig fornøyd med gjennomføringen av arrangementet.

– Vi hadde et godt oppmøte. Det var mange som satt her med oss fysisk, i tillegg var det en del som fulgte oss på stream. 

I likhet med Meyer er hun imponert over forskerne som på kort varsel stilte opp og delte kunnskapen sin med tilhørerne. Hun takker Meyer for at nettopp Alrek helseklynge ble valgt som plattform for arrangentet.

– Det er nettopp slike arrangementer vi ønsker å legge til rette for. Alrek helseklynge huser et svært dyktig forskermiljø som ivrer etter å kunne bidra med innspill til et nytt NOU. Jeg vil gjerne rette en stor takk til Christine Meyer som valgte å bruke Alrek som plattform til dette møtet.