Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet

Konferanse i verdensklasse

ISPH-konferansen nærmer seg med stormskritt. BCEPS er arrangør og årets konferanse kommer i et helt nytt format. Hold av datoene 28. - 30. april!

ISPH
Foto/ill.:
ISPH

Hovedinnhold

Årets ISPH-konferanse nærmer seg med stormskritt. Allerede torsdag 28. april er konferansen i gang, og den strekker seg til lørdag 30. april. For første gang siden nettverket ble formet i 1996 er BCEPS ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin arrangør for konferansen. 

Vi har snakket med leder i konferansens organisasjonskomité, Ingrid Miljeteig, og presidenten i ISPH, Kjell Arne Johansson om det som skal skje mellom 28. og 30. april. I år blir det noe helt nytt.

– Vi forsøker på noe som ingen vi kjenner til har gjort før. Det blir spennende å se hvordan resultatet og responsen blir, sier Miljeteig.

Årets ISPH-konferanse blir nemlig ikke en vanlig pre-pandemi fysisk konferanse, ei heller kan publikum forvente seg en hybrid løsning – som er blitt den nye normalen siden COVID-19 gjorde sitt inntog i arbeidshverdagen til folk flest. BCEPS har valgt en spesiell variant –streaming og lokale «hubber».

– Alle foredragene blir streamet. I tillegg har vi ti såkalte «hubber» fordelt på flere steder i verden. Her får man sjansen til å følge flere foredrag fysisk. Det vil også være en ypperlig arena for å knytte kontakter med andre forskere og øke nettverket sitt, forklarer Miljeteig.

Store navn til konferansen

Blant foredragsholderne finner vi kjente internasjonale forskere og norske navn som Zeke Emmanuel, Camilla Stoltenberg, Bård Vegar Solhjell, John-Arne Røttingen, Ole Frithjof Norheim, Kjell Arne Johansson og mange flere. Men hva er egentlig ISPH og hva kan vi forvente av årets konferanse? 

ISPH står for International Society for Priorities in Health, og er et internasjonalt nettverk som har eksistert i snart tretti år. Det består av de fremste internasjonale forskerne innenfor helseprioriteringer, og hvert annet år arrangeres det konferanse med deltagere fra hele verden.

Kjell Arne Johansson ved BCEPS bør vite hva han snakker om. Siden 2018 har han vært president i nettverket. Hans rolle er å lede den daglige driften og sikre at konferansen blir holdt på en god måte. Årets nyvinning er ikke resultat av et plutselig innfall, men en del av en bevisst strategi om å redusere karbonavtrykk.

– Vi ser på dette som en fremtidsrettet konferanse der vi har en digital løsning samtidig som vi har mange lokale hubber der det er mulig for fysisk oppmøte. På den måten reduserer vi gassutslipp som reiser fører med seg uten at det går utover muligheten for å delta i debatter og sikrer seg nye spennende kontakter. 

Konferansen skulle egentlig vært arrangert i 2020, men ble utsatt grunnet koronasituasjonen som har rammet hele verden. I år har de fått med seg Bill and Melinda Gates Foundation, NORAD, Trond Mohn Stiftelse, Helse Bergen og Africa CDC med på laget. Et uttalt mål som ISPH har satt seg, er å øke deltagelsen fra lavinntektsland. Det har vært en utfordring i alle år, men grunnet generøs støtte fra partnerne, er det nå mulig for alle å delta gratis digitalt.

– Alle som registrerer seg får tilgang til en portal der de kan delta i alle foredragene og diskusjonene. I tillegg kan de se foredragene på opptak i ettertid. Dette er viktig siden mye av det som skjer går parallelt med hverandre, sier Miljeteig. 

Selv om man kan følge konferansen gratis digitalt, vil hubbene være et naturlig samlingssted for alle som er opptatt av og jobber med de tematikkene som tas opp i konferansen. 

– Vi har veldig lyst til å beholde de fordelene med å møte folk fysisk og ha den diskusjonen som vi pleier å ha i pausene på konferanser. Samtidig er det viktig med lavt CO2-fotavtrykk. Med den løsningen vi har valgt får vi på en måte i pose og sekk. I tillegg vil flere foredrag holdes fysisk på noen av hubbene, slik at man kan få med seg en del av konferansen live for de som velger hub-løsningen. 

Bergen Hub og fokus på COVID-19

Det er Litteraturhuset som vil huse Bergen Hub under konferansedagene. Her vil det komme foredragsholdere både fra bergensregionen og eksternt. Til sammen vil deltagerne på Bergen Hub kunne følge med på sju ekspertpaneler og 24 planlagte sesjoner med spennende debatter. I tillegg vil det være abstract-diskusjoner og "Meet the expert"-møter i den digitale portalen.

–  Vi kan love et svært varierende program både for de som velger hub-løsningen og de som er med digitalt. Totalt blir det over førti webinarer fordelt på tre dager. En hel dag vil være viet til fokus på unversielle helsetjenester, forklarer Kjell Arne Johansson. 

Naturlig nok blir COVID-19 en sentral del av konferansen. 

– ISPH var blant de første som arrangerte webinar med fokus på prioritering av intensivplasser på sykehusene. Da var vi fremdeles på det stadiet der vi visste lite om viruset og hva det egentlig var. Rett før jul 2020 arrangerte vi et veldig viktig webinar sammen med MIT Harvard og University of Pennsylvania med fokus på vaksineprioriteringen. Dette fokuset vil bli fulgt opp på konferansen. 

Han understreker at nettverket ikke kun består av forskere, men også de som fasiliterer helseprioriteringene rundt omkring i verden. I tillegg finner vi klinikere i nettverket. Dermed består ISPH av både som forsker på helseprioritering, de som tar beslutningene, samt de som blir direkte berørt av dette. 

Konferansen har fått tittelen «Fair Priorities in Unjust Circumstances». Miljeteig mener tematikken rundt konferansen er mer relevant enn noensinne.

– Konferansen har utviklet seg til å ha et fokus på globale helseutfordringer. Jeg tror pandemien har vist oss på en brutal måte at alt henger sammen, og at vi i vår del av verden har begynt å få øynene opp for knappheten i livsviktige ressurser i helsevesenet. Vi håper at konferansen kan bli en møteplass for alle som er med i prosessene rundt helseprioriteringene. Det er viktig at vi skaper en arena der disse møtes slik at vi kan sammen få til en så rettferdig fordeling av ressurser som mulig. 

Årets konferanse har en egen hjemmeside. Klikk her for mer informasjon.

Husk påmeldingsfristen fredag 1. april hvis du vil delta fysisk på Bergen Hub! Påmeldingsinformasjon finner du her

Digital påmelding kan gjøres helt frem til 27. april.