Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet

Stjernespekket kurs i epidemiologi

Kenneth Rothman, Vera Ehrenstein og Matthew Fox gjestet CISMAC som forelesere.

Gruppebilde av deltakerne på CISMAC-kurs
Foto/ill.:
IGS

Hovedinnhold

Slutten av april ble en travel periode for Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC) Først gjestet Kenneth Rothman og Vera Ehrenstein senteret for å holde kurset Conceptional Foundations of Epidemiologic Study Design and Analysis, så fulgte Matthew Fox etter med kurset Advanced Epidemiology 

Leder for CISMAC, Halvor Sommerfelt, kunne fortelle at idéen for kurset med Rothman og Ehrenstein kom som følge av et møte med Kenneth Rothman helt tilbake i år 2000.

–  Ken har skrevet noen av de mest innflytelesesrike bøkene om epidemiologi. Jeg deltok selv på kursene som han holdt i Boston for mer enn tjue år siden, og ble veldig inspirert. 

Sommerfelt sier at Rothman har en annerledes tilnærming til epidemiologi enn mange andre, og at han håper at studentene kan få et nytt perspektiv i hvordan de ser på faget. 

– Hans bøker har definitivt påvirket undervisningen vår i epidemiologi her på Senter for internasjonal helse og Institutt for global helse og samfunnsmedisin, sier Sommerfelt.

Studenter og forskere med bakgrunn fra mer enn 20 nasjoner deltok på kursene. Gjennom statusen som Senter for fremragende forskning (SFF) har CISMAC mulighet til å samle mennesker fra samarbeidsuniversiteter i Asia og Afrika. 

Godt forberedt

Conceptional Foundations of Epidemiologic Study Design and Analysis er et kurs om de grunnleggende prinsippene i epidemiologi. Målgruppen er i hovedsak ph.d.-studenter og forskere med kjennskap til faget. Det var imidlertid ikke nødvendig med inngående kjennskap til epidemiologi for å få utbytte av kurset.  

– Det var studenter på flere nivåer som deltok på kurset. Både master og ph.d.-studenter. I tillegg var det en del vitenskapelige ansatte som tok kurset for å få en dypere forståelse av hva epidemiologi er. For selv om kurset tar for seg de grunnleggende prinsippene i epidemiologi, så er det ofte der vi må bli bedre på for å kunne svare på de mer avanserte spørsmålene. 

Kenneth Rothman var imponert over studentenes engasjement under kurset. Det var spesielt ett spørsmål under diskusjonsrunden som både han og Vera Ehrenstein la merke til.

– Det var en student som spurte om forskjellen mellom statistisk generalisering og vitenskapelig generalisering. Jeg synes det er et meget interessant spørsmål. Uansett om man er ny som epidemiolog, eller har jobbet med faget i mange år, så er dette spørsmål som er fundamentalt viktig å reflektere rundt. Kanskje er det en problemstilling som vi ikke har gått nok i dybden av, sier Ehrenstein. 

– Konseptet er grunnleggende, og det er ikke sikkert at man leser om det i mer avanserte epidemiologibøker, men likevel noe man som epidemiolog må forholde seg til, sier Rothman. 

Begge er fornøyde med opplegget som CISMAC hadde laget for kurset deres. Halvor Sommerfelt sier at kursdeltakerne fikk støtte til å forberede seg.

– Fra november til mars gjennomførte vi webinarer annenhver uke der vi gikk gjennom kapittel for kapittel i hans bok Epidemiology: An Introdution. Dette gjorde vi for å sikre oss at kursdeltakerne får maksimalt utbytte av det tre-dager lange kurset, som var svært kondensert.

Fokus på de grunnleggende prinsippende ved epidemiologi 

Sommerfelt forteller at det er gjengs oppfatning at boken til Rothman er en enkel introduksjon til epidemiologi. Det er en oppfatning han ikke deler. 

– Boken går i dypden på de mest fundamentale prinsippene i faget. Den tar for seg problemstillinger som epidemiologer på alle nivåer har behov for å reflektere rundt, mener han. 

Sommerfelt tror at de deltakerne som hadde studert boken godt og deltok i webinarene i forkant, fikk et spesielt stort utbytte av kurset. Han er selv storfornøyd med kurset til Rothman og Ehrenstein.

– Rothman var akkurat slik jeg husket ham fra tidligere. Han begrenset seg ikke til å kun legge fram det som står i boken. I stedet hjalp han oss til å reflektere rundt grunnleggende prinsipper i epidemiologi. Vi må forstå at epidemiologi ikke bare er matematikk og statistikk. Jeg tror at vi som driver aktivt med epidemiologisk forskning, i jaget etter forskningsmidler og i alt arbeidet med å gjennomføre høykvalitetsstudier, finner for lite tid til og bruker for lite av vår tankekraft til å stille de viktigste spørsmålene. Kurset til Rothman og Ehrenstein vil forhåpentligvis bidra til at vi som forskere og som undervisere setter av mer tid til å gå i dybden. På denne måten vil vi bedre beskrive og dermed bedre forstå årsakssammenhenger. En slik forståelse er viktig for å utvikle nye og forbedre implementeringen av eksisterende tiltak som kan bedre folks helse.

Uken etter var det Matthew Fox sin tur til å holde kurs i Alrek helseklynge. Hans kurs Advanced Epidemiology bygget på mange måter videre på kurset til Rothman og Ehrenstein.

– Jeg tror at mange av deltakerne på Fox' sitt kurs hadde slitt med å henge med uten å ha deltatt i våre webinarer og kurset til Rothman og Ehrenstein, sier Sommerfelt.

Viktigheten av SFF

Instituttleder ved IGS, Guri Rørtveit, sier at CISMAC som et Senter for fremragende forskning (SFF) ved IGS har spilt en vital rolle for at kursene i det hele tatt ble gjennomført.  

– Uten det kontaktnettverket som CISMAC har i kraft av å være SFF, ville ikke kurs av denne type vært mulig å gjennomføre. Vi er privilegerte som har dette senteret, og det demonstrerer også hvor viktig slike sentre er for et større fagmiljø rundt instituttet, sier Rørtveit.

Halvor Sommerfelt er enig. Han sier at et SFF gjør det enklere å planlegge kurs med så solid forskningskompetanse utenfra.  

– SFF har et langsiktig perspektiv, noe som gjør det mulig å planlegge slike ambisiøse aktiviteter. Vi har også større muligheter til å løse problemsstillinger sammen, sier han, som kommer med et konkret eksempel på nettopp dette.

–  Under kurset med Matthew Fox fikk vi en problemsstilling fra foreleser som jeg ikke helt fikk tak i. Jeg snakket med en svært dyktig indisk kursdeltaker, en av våre postdoktorer, og hun sa at hun skulle se nærmere på den. På den måten fikk vi begge en dypere forståelse av problemstillingen, sier Sommerfelt. 

Guri Rørtveit er storfornøyd med kursene, og sier at dette gir mersmak. 

– Som leder for IGS ønsker jeg å øke instituttets forskningsinnsats i et langsiktig perspektiv. Instituttet har to nye SFF-søknader som er kommet til runde to, og dette er viktig både for instituttet og universitetet.  Gjennom nye SFF vil vi ha muligheten til å arrangere denne type kurs og utvikle konseptet videre. Vi er opptatte av å styrke kapasiteten i pågående forskning, og får vi ny SFF-finansiering på plass så ligger muligheten til rette for det.  

Hun sier også at responsen har vært overveldende.

– Det er studenter som har vært i kontakt med meg og sagt at det er det beste kurset de har vært på. Studenter og forskere over landegrenser har fått etablert nye kontakter. Det er ingen tvil om at forskning styrkes av tiltak som dette.