Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet

OSKE-eksamen for studenter i farmasi

Masterstudentene i farmasi avsluttet semesteret med OSKE-eksamen.

Gruppebilde av studenter som nettopp har tatt OSKE-eksamen
Foto/ill.:
IGS

Hovedinnhold

OSKE står for objektiv, strukturert, klinisk eksamen, og ble første gang brukt som eksamenform ved Universitet i Bergen i 2016. Studentene i farmasi blir vurdert i kliniske ferdigheter, kommunikasjon og lovkunnskap. Videre testes kommunikasjonsferdigheter inklusiv atferd overfor pasienten og språklig formidlings- og oppfattelsesevne.

En OSKE-eksamen består av flere stasjoner og ligner en «sirkeløvelse» der kandidaten beveger seg fra stasjon til stasjon. Et signal markerer forflytning mellom de ulike stasjonene. På hver stasjon er det en sensor (farmasøyt), som vurderer kandidatens prestasjon. I løpet av en OSKE-eksamen skal kandidaten igjennom alle stasjonene, med noen innlagte pauser underveis. Hver OSKE-stasjon tester en eller flere ferdigheter hos kandidaten. En eller flere av oppgavene kan gå ut på å snakke med og veilede en instruert skuespiller. 

Stasjon ved OSKE-eksamen. Kundesamtale

Bak denne døren har kandidaten kundesamtale med en skuespiller

Foto/ill.:
IGS


Lone Holst, leder for fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmais og tverrprofesjonell samarbeidslæring (FEST) og programutvalget for farmasi, kunne fortelle at studentene blir testet på til sammen sju stasjoner der klinisiske ferdigheter, kommunikasjon og lovkunnskap danner vurderingsgrunnlaget.

– Dette er tre viktige temaer som kandidaten må beherske godt når de skal jobbe i apotek. Stasjonene er basert på læringsutbyttebeskrivelsene for praksis. Vi har til sammen syv stasjoner hvor studentene får prøve seg i å veilede kunden om et eller flere legemidler i håndkjøp (utsalg av ikke-reseptpliktige legemidler), i å vurdere resept på et legemiddel til dyr, i å håndtere situasjoner der feil oppstår, i å kommunisere med leger for å avklare usikkerhet rundt reseptene. I tillegg må kandidaten vise en respektfull holdning til kunden, og må kunne veilede denne i bruk av nytt legemiddel. Kandidaten må også kunne identifisere lovmessige feil i en situasjonsbeskrivelse. Så det er mye de får prøvd seg på i OSKE, sier hun.  

Studentene kunne ta en velfjortent sommerferie etter OSKE, og var naturlig nok svært lettet over å bli ferdig med siste eksamen før de starter med masteroppgave til høsten. Jone Vier Rasmussen var blant studentene som deltok i denne eksamenen, og er passe fornøyd med egen innsats, men gremmes noe over småfeil som ble begått i en stresset situasjon.

– Det var noen feile tall som ble brukt i kampens hete, men i en reell arbeidssituasjon ville jeg nok hatt tid til å dobbeltsjekkke og dermed unngått feilen, sier Rasmussen.

Flere studenter opplevde tidspresset per stasjon som den største utfordringen, men synes at det var nyttig med ventestasjoner slik at man kunne nullstille seg før man angriper neste post. 

Masterprogrammet i farmasi er et femårig studieprogam ved Det medisinske fakultetet på UiB. Studenter som fullfører programmet blir provisorfarmasøyter. I løpet av studiet lærer de hvordan man kan bruke legemiddel på en best mulig måte for å forebygge, lindre eller lege sykdommar og skader. Farmasi er et vidt fagområde som inkluderer kjemiske, biologiske og spesialiserte farmasøytiske emne som samfunnsfarmasi og farmasøytisk teknologi.