Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Forskningsgruppe

Forskningsgruppe i fysioterapi

Menneskets kropp og bevegelse i interaksjon med omgivelsene, representerer fysioterapifagets innfallsport til helse og funksjon. Faget innebærer kartleggende, helsefremmende og forebyggende tiltak, samt habiliterende, rehabiliterende og lindrende siktemål ved en rekke sykdommer og plager.

Illustrasjonsbilde av manuellterapi der vi ser en spesialist behandler en pasient.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Forskningsgruppen i fysioterapi har erfaring med forskning i undersøkelse og behandling av noen av de vanligste muskel- og skjelettlidelsene, som for eksempel ryggsmerter, nakkeproblemer, artrose, seneskader, skuldersmerter, fibromyalgi og håndleddsbrudd. 

Når det kommer til målemetoder, har gruppen primært studert reliabiliteten av smerteterskel trykkalgometri og validiteten av sanntids-ultralydsskanning. Disse målemetodene er spesielt interessante fordi de kan gi viktig informasjon om vevsendringer og graden av inflammasjon. Gruppen har gjennomført en lang rekke kliniske intervensjonsstudier og systematiske oversiktsartikler der effekten av fysioterapeutiske behandlingsformer innenfor nevnte områder er evaluert. 

Jan Magnus Bjordal er lederen for forskningsgruppen innen fysioterapi (2013-) og masterprogrammet i manuellterapi (2015-) og har vært president i International Society for Electro Physical Agents in Physical Therapy (2011-2015) og World Association for Laser Therapy (2016-2018). Bjordals h-indeks er 56 (Google Scholar). Forskningsgruppen har publisert mer enn 300 fagfellevurderte vitenskapelige artikler, inkludert mer enn 40 rapporter av randomiserte kontrollerte studier.

Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi (MFMT)

For masterprogram kan du søke opptak gjennom SøknadsWeb, se mer informasjon her.

Ønsker du mer informasjon kan du henvende deg til studie@igs.uib.no