Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Mye mettet fett, særlig fra ost, beskyttet mot hjerteinfarkt. Mye sukker økte risikoen.
Svært mange overholdt ikke karantene eller isolasjon i forbindelse med covid-19, viser en ny studie fra UiB og FHI.
Til forskjell fra WHO, foreslår UiB-professor Ole Frithjof Norheim at fattige land bør bli tydeligere prioritert når det gjelder fordeling av covid-19-vaksine.
Det var med sorg vi mottok meldingen om at Harald Kristian Heggenhougen er død. Han ble 80 år gammel. Vi som var kolleger med Kristian på Senter for internasjonal helse (SIH), Universitetet i Bergen, husker ham med stor glede.
Veiledningstjenesten ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er en del av Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse ved Det medisinske fakultet og er primært rettet mot forskere som er ansatt ved fakultetet.
NRKs Vestlandsrevyen var nede i kjelleren på Haukeland universitetssjukehus med professor emeritus Leiv Magne Hove og førsteamanuensis i medisinhistorie Magnus Vollset (IGS).
Våren 2020 prøvde vi ut flere nye praksisarenaer og studentene hadde enda bedre læringsutbytte enn tidligere.
Heile fem publikasjonar var nominert til publikasjonsprisen for 2019.
IGS sin undervisningspris heng høgt. I statuttane står det at vinnaren skal ha gjort eit viktig nybrottsarbeid innan utdanning, i samsvar med IGS sine mål og strategiar 2019-2023.
Vi trenger politikere som tør å sette i verk tiltak for å øke forbruket av grønnsaker og andre sunne planter.
Institutt for global helse og samfunnsmedisin har fått tre nye professorer etter søknad om opprykk sist høst og godkjenning av fakultetsstyre.
Bergen kommune, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen har sammen utarbeidet en spørreundersøkelse for å få kunnskap om hvordan livet til innbyggerne i Bergen kommune er under korona-tiden.
Barn av mødre som tok folattilskudd eller multivitaminer før og under svangerskapet hadde redusert risiko for medfødte misdannelser i ulike organer, viser UiB-studie.
Å låse en koronasmittet person med demens inne på rommet sitt i to uker, er krevende, ifølge professor Bettina Husebø ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB.
Norge har introdusert masse-screening for å avdekke livmorhalskreft siden 1995. Oppslutning om denne screeningsundersøkelsen, som utføres primært av fastleger, har vært lavere blant innvandrerkvinner sammenliknet med norske kvinner.
Majoriteten av flyktninger fra Syria er friske, men en av tre plages av kroniske smerter eller symptomer på angst og depresjon.
Det medisinske fakultet har delt ut utdanningspriser, og den gjeveste prisen gikk til Samfunnsfarmasi.
I årsmeldingen presenterer SEFAS siste nytt fra all pågående forskning de er involvert i.

Sider