Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Kreftforskerne Rolf Bjerkvig og Tone Bjørge får til sammen 9,5 millioner kroner fra Kreftforeningen.
Hvordan kan forskningen din bidra til å løse globale utfordringer? Hvordan utvikler, driver og formidler du forskning for å stimulere til sosial endring?
TVEPS-studentene fikk god respons, - og BT på besøk, da de hadde «timen om kroppen» i barnehage.
Vi har spurt, og toppene ved universitet og høyskole har svart.
Risikoen for å utvikle kreft øker betraktelig hvis man blir overvektig før man fyller 40 år. For livmorkreft øker risikoen med 70 prosent.
MED rapportere at gutter som er overvektige i førpuberteten har dobbelt så høy risiko for å få barn med astma enn andre. Det viser UiB-studie.
Gutter som er overvektige i førpuberteten har dobbelt så høy risiko for å få barn med astma enn andre, viser UiB-studie.
Boka er en samnordisk antologi som beskriver hvorfor det behøves filosofi og vitenskapsteori som grunn i empirisk forskning og hvorfor nettopp den fenomenologiske filosofien er anvendbar som en slik grunn.
Den 12. – 13. september arrangerte Gruppe for fenomenologisk helsefaglig forskning et internasjonalt forskningsseminar med inviterte prominente gjester fra USA og Norge.
Veiledningstjenesten ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er en del av Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og er primært rettet mot forskere som er ansatt ved fakultetet. Forskere kan henvende seg til veiledningstjenesten for å diskutere design av studier, valg av statistiske metoder og bruk av programvare.
Esperanza Diaz ved IGS har gitt ut verdens første bok på engelsk om migrasjonshelse til bruk i allmennmedisin.
Prisen deles ut annet hvert år til en internasjonalt anerkjent forsker i allmennmedisin, som har produsert forskning av høy kvalitet i allmennmedisin.
UiB-professor Guri Rørtveit leder en ny studie som skal kartlegge senfølger av campylobacter-epidemien på Askøy.
Campylobacter-bakterien er påvist i et drikkevann på Askøy. Mange har blitt syke, og man mistenker dødsfall på grunn av forurensningen. Vi har spurt infeksjonsekspert professor Nina Langeland om denne bakterien.
Engjom er førsteforfattar på artikkelen "Risk of eclampsia or HELLP- syndrome by institution availability and place and delivery – A population – based cohort study". Marie Spångberg-prisen er oppretta av landsstyret til Den norske legeforening i samband med 100-årsjubileet i 1993 for den første kvinnelege lege, Marie Spångberg.
Programleder Samuel Massie og bestefaren Arne Ulvolden fra TV2-serien "Samuel og bestefar" blir medforskere i forskningsprosjektet BetterAge, ledet av UiB-professor Bettina Husebø ved SEFAS.
Å kjenne sin biologiske familie er en menneskerettighet som stadig brytes i norske barnevernssaker. Derfor bør barneverns- barnevernloven revideres.

Sider