Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Studenter med ulik profesjonsbakgrunn utarbeider tiltaksplaner for brukere ved Lærings- og meistringssenteret.
Migrasjonsforsker Esperanza Diaz leverte nylig Bergens-deklarasjonen til Helse- og omsorgsdepartementet, som inneholder nye retningslinjer for innvandrerhelse.
De beste forskningsmiljøene samles når ny master i helse og samfunn starter i 2019.
Her signeres avtalen som bekrefter satsingen. Nå blir tverrfaglig praksis obligatorisk for enda flere studenter ved universitetet og høyskole.
Senter for internasjonal helse feiret 30 år med et storslagent heldagsseminar i Universitetsaulaen.
Slike kunne vi redusere mødre- og barnedødelighet skriver Ingvild Fossgard Sandøy og Marte Emilie Sandvik Haaland i en BT debatt.
Er du over 50 år, er det imidlertid ikke fødsler eller tang som har skylda for urinlekkasjen, viser nyere forskning utført av forskere ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
SEFAS-stipendiat på 6 månaders opphald som Postgraduate Fellow ved Yale School of Medicine, Geriatrics.
Professor Rolv Skjærven er utnevnt til æresmedlem i Norsk forening for epidemiologi (NOFE) for sin innsats for epidemiologisk forskning i Norge.
Astrid Lunde er førsteforfatter på artikkelen "The Role of Comorbidity on Mortality after Hip Fracture: A Nationwide Norwegian Study of 38,126 Women with Hip Fracture Matched to a General Population Comparison Cohort" i American Journal of Epidemiology.
Erika Ito er tredjeårs medisinstudent ved Tohoku University i Sendai i Japan og som del i studiet er hun fire måneder i Bergen for å lære å forske.
SEFAS' samarbeidspartner, Smart Aging Research Centre, har flere studier som tester bruk av hjernetrim for å forbedre de kognitive evnene til personer med demens og andre grupper av eldre.
- Vi lærer legene våre å spørre pasientene hva som er viktig for dem
Videoblogg fra FEST-seminar: Legemiddelnedgang i sykehjem i Bergen kommune
Esperanza Diaz valgte å bli lege for å praktisere i u-land og endte opp med å forske på migranthelse i Bergen.
Barn som vokser opp nær grøntområder har mindre lungeplager i voksen alder enn barn som er eksponert for forurenset luft, viser en ny studie fra RHINESSA.
Universitetet i Bergen gir åpent og gratis medieinnhold til undervisning i global helse, i samarbeid med Københavns universitet og Uppsala universitet.
Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (NFR), som en del av helseforskningsprogrammet BEDREHELSE, et helsefremmende og forebyggende program som skal fremme forskning av høy kvalitet for å bidra til bedre folkehelse, økt livskvalitet og redusert sosial ulikhet i helse.

Sider