Hjem
Institutt for klinisk psykologi
Eksternpraksis psykologi

PRPSYK316 Ekstern fordypningspraksis

Profesjonsstudenter kan ta sin eksterne fordypningspraksis både i inn- og utland. Studenter har anledning til å ta sin praksis i Bergen og på Vestlandet, dvs. Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og Helse Førde. Dersom du ønsker å ta din praksis i utlandet, tilbyr fakultetet praksismuligheter i Cape Town og ved UC Berkeley.

Cape Town
Cape Town Sør-Afrika
Foto/ill.:
Vivien Aamodt

Hovedinnhold

Praksis i Cape Town
Tygerbear Foundation for Traumatised Children and Families

Tygerbear Foundation for Traumatised Children and Families
https://www.tygerbear.org.za/
Studentene i praksis ved TygerBear tar imot pasienter poliklinisk på enheten i tillegg til å være på ute på lokale skoler. Siden mange pasienter er ubemidlet er gratistilbudet på skolene viktig for barn som ikke kommer til enheten. Under praksis tilbringer studentene halve tiden ute på ulike skoler, der de har samtaler individuelt med elevene. Resten av tiden møter de barn og eventuelt foreldre, henvist fra ulike kommunale etater, på selve Tygerbear enheten.

Kontaktperson: Praksiskoordinator Sør-Afrika

Praksis ved UC Berkeley

Berkeley Clinical Science Practica Programme

https://psychology.berkeley.edu/clinics/mission
Berkeley tilbyr et 6-måneders program for profesjonsstudenter fra UiB som inneholder både intern klinisk praksis og tilhørende phd-kurs. Søknadsprosessen starter et i forkant av prakssemesteret med søknadsfrist 15. februar for påfølgende vårsemester og 15. september for påfølgende høstsemester.

Kontaktperson: Internasjonal koordinator

Praksismuligheter Bergen og Vestlandet

Studenter kan velge praksisplass i spesialisthelsetjenesten både i Bergen, Stavanger, Førde og Haugesund. Praksis i Helse Stavanger, Helse Fonna og Helse Førde avtales individuelt i dialog med den enkelte student. For klinisk praksis i Bergen utarbeides det semestervis en egen liste basert på tilgjengelige plasser innmeldt av den enkelte institusjon.

Studenter har mulighet til å velge fordypningspraksis innen klinisk nevropsykologi, samfunnspsykologi eller skole- og opplæringspsykologi i tillegg klinisk praksis.

Det enkelte kull inviteres til et informasjonsmøte om praksis tidlig i semesteret før praksis, dvs. tidlig i 10. semester. Her møter fagansvarlig og praksiskoordinator. 

Kontaktperson: Praksiskoordinator