Hjem
Det psykologiske fakultet
Utdanning

Unik praksismulighet i Sør-Afrika

Det psykologiske fakultet ved UiB er eneste psykologiutdanning i Norge med praksismulighet i Sør-Afrika.

Psykologstudenter i Sør-Afrika
Det psykologiske fakultet, UiB, er den eneste psykologiutdanning i Norge med praksismuligheter i Cape Town, Sør-Afrika.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

– Det har være en braksuksess hele veien og resultert i et langvarig vennskap og samarbeid, sier Toril Salen, internasjonal koordinator ved fakultetet.

Praksisoppholdet er en mulighet for profesjonsstudenter i psykologi mot slutten av studiet, der de kan bygge fellesskap og ny kompetanse. Studentene som reiser ut er et fullt semester i Cape Town.

Samarbeidet har snart vart i 15 år, og startet allerede i 2004. Det har utviklet seg til et langvarig og godt forhold mellom fakultetet og de ulike klinikkene og skolene som tar imot psykologistudenter fra Bergen. Det startet med den aller første hovedavtalen til UiB, med University of Western Cape (UWC) og klinikken Trauma Center.

– De første profesjonsstudentene som tok sin fordypningspraksis i Cape Town var der, og i samarbeid med flere ansatte utvidet vi til flere gode praksissteder.

Engasjerte veiledere

Fakultetet har samarbeidsavtaler med flere klinikker i Cape Town og studentene får dedikerte og engasjerte veiledere gjennom hele perioden. Ved TygerBear Foundation for Traumetized Children and Families tilbys både en integrert psykososial tjeneste og de fokuserer også på å skape bevissthet for barns rettigheter og behov. TygerBear utdanner og skolerer fagfolk også utenom studentene fra Bergen.

– Det er særdeles utbytterikt for studentene både faglig og kulturelt, sier Kjersti Arefjord, som også har vært involvert i samarbeidet gjennom mange år.

– Studentene får en praksis som gir en helt annen erfaring enn den de kan få i Norge, de får arbeide i en helt annen setting og med helt andre perspektiver.

Unik modell

– TygerBear har utviklet en unik modell for psykososial behandling, opplæring, støtte, omsorg og forebygging av opplevde traumer, som igjen leder til styrking av individet.  

TygerBear har også et «School Outreach Program», og studentene tar imot pasienter poliklinisk ved enheten i tillegg til å være på ute på lokale skoler. Siden mange pasienter er ubemidlet er tilbudet på skolene viktig fordi studentene kan møte barna der de er.

– Tilbudet er mulig ved hjelp av våre profesjonsstudenter, og TygerBear presiserer stadig vekk at våre studenter gjør en fantastisk jobb og hjelper mange som ellers ikke ville fått hjelp.

– Det er en del som skal på plass før studentene kan dra. Forberedende møter og samtaler med begge parter, dokumentasjon og bekreftelser, sier Vivien Aamodt, praksiskoordinator ved fakultetet.

Hun hjelper studentene med de praktiske forberedelsene i forkant av oppholdet, og studentene mottar også litt økonomisk støtte til oppholdet fra fakultetet. Aamodt arrangerer halvårlige informasjonsmøter for studentene og mange av studentene kommer til fakultetets internasjonale dag i januar.

Trygt opphold

Klinikkene er opptatt av de norske studentenes trygghet og har løpende vurdering av skolene de tilbyr hjelp ved, på grunn av vold og gjengkriminalitet som også finnes i Cape Town. Fakultetet har sendt 70 studenter til TygerBear så langt, og 20 av disse innenfor avtaleperioden 2016 – 2018. Studentene er fornøyde med praksisperioden og noen drar også tilbake til Sør-Afrika flere ganger.

– Det er den desidert mest populære praksisdestinasjonen for våre profesjonsstudenter, avslutter en fornøyd Toril Salen.