Hjem
UiB innovasjon
Innovasjonssamarbeid

Samarbeide med UiB om innovasjon?

UiB har en rekke former for samarbeid med industri og næringsliv. Vi har blant annet sentre for forskningsdrevet innovasjon, nærings-ph.d., og deltar i en rekke klynger og andre nettverk. Ta kontakt dersom du vil samarbeide med et internasjonalt forskningsuniversitet om et innovasjonsprosjekt.

CO2Bio
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

 

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

UiB koordinerer to og er partner i fire sentre for forskningsdrevet innovasjon. Ordningen skal styrke innovasjonstakten i Norge gjennom langsiktig forskningsdrevet innovasjon, der fremragende forskningsmiljø og forskningsintensive bedrifter møtes og sammen finner løsninger. 

Se hvilke sentre for forskningsdrevet innovasjon UiB deltar i nå. 

Klynger

UiB deltar på en rekke arenaer der vi samarbeider med næringsliv og offentlige institusjoner. Vi har etablert samarbeidsarenaer gjennom kunnskapsklyngene og deltar i næringsklynger i regionen. 

  • UiBs kunnskapsklynger

UiB har seks kunnskapsklynger innenfor områdene medier, helse, marin, klima, energi- og teknologi og middelalder. 

  • Helseinkubator

I samarbeid med Helse Bergen og VIS har UiB opprettet helseinkubatoren Eitri.

  • Næringsklynger

UiB er i tillegg medlem i en rekke næringsklynger

NCE Maritime Cleantech utvikler energieffektive, miljø- og klimavennlige løsninger for maritim sektor. 

GCE Ocean Technology utvikler innovativ havteknologi innen fornybar energi, marin matproduksjon, marine mineralressurser og olje- og gassproduksjon.

NCE Seafood Innovation Cluster utvikler bærekraftige løsninger for sjømatindustrien. 

NCE Media samler bedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og andre i arbeidet med innovasjon i medieindustrien. 

NCE Finance Innovation samler 80 medlemmer innen finans og teknologiutvikling. 

NOSCA Clean Oceans jobber særlig med oljesøl, og UiB-eide NORCE er medlem. 

Proptech Innovation har fokus på innovative løsninger i eiendoms- og byggebransjen. UiB-eide NORCE er medlem. 

  • Katapulter 

Norsk Katapult er nasjonale sentre, med offentlig støtte, som leverer fasiliteter, utstyr og kompetanse til små og mellomstore bedrifter, slik at det blir enklere å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere nye løsninger. 

Ocean Innovation - leverer design, prototyping, testing og verifisering til havnæringen. 

Sustainable Energy - utvikling og testing av bærekraftige systemer for produksjon, lagring, distribusjon og styring av energi.

NORCE og VIS

VIS - Vestlandets innovasjonsselskap

VIS er UiBs lokale verktøy for å løfte ideer med innovativt potensiale videre ut i samfunnsnyttige og kommersielle tjenester og produkter.VIS tar imot forskningsideer fra ansatte ved UiB, og hjelper dem videre slik at de gir økt verdi for samfunnet. 

NORCE er ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter, og UiB er største eier. NORCE driver med grunnforskning, anvendt forskning og forskningsdrevet innovasjon innen en rekke områder, ofte i tett samarbeid med UiB. 

Trenger du å utvikle spisskompetanse?  

Gjennom ordningene Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d. kan kandidater gjennomføre forskerutdanningen mens de er ansatt i en bedrift eller i en offentlig virksomhet. Forskningsrådet kan støtte inntil 50 % av gjeldende stipendiatsats. Dersom din virksomhet trenger forskningskapasitet, kan dette være en måte å knytte til seg en ph.d.-stipendiat med 50% støtte.

Du kan lese mer om ordningene her.