Hjem
UiB innovasjon

Nyhetsarkiv for UiB innovasjon

I januar kjem det ei stor utlysing for forskingssenter for miljøvennleg energi. Fleire UiB-miljø er interessertei å søkje.
Ein supermodell som kan varsle tørke opptil eit år på førehand, og eit overvakingssystem for vatn i atmosfæren som kan finne ut kor snø kjem frå, er vurdert av EU til å ha så stor samfunnsnytte at dei har fått særleg finansiering for å bli utvikla vidare.
Årets vinnarar av verifiseringsprogrammet UiB idé er plukka ut, og vurderingskomiteen er imponert over kvaliteten på søknadane.
- Det krev ein spesiell motivasjon for å drive fram ein SFI. Ein SFF er ein tur i parken i forhold, sa Leif Ove Larsen under møtet som set i gang arbeidet med å førebu seg til neste SFI-runde. Men sjølv om det er krevjande var det stor interesse for å få eit senter for forskingsdriven innovasjon.
Tastebuds-gründer Alexander Muri har eit godt råd til alle studentar som har lyst til å state opp noko sjølv: - Berre hopp i det! Det finst uansett aldri ei "rett tid" til å starte eit selskap.
To nye forskningsprosjekter kombinerer maskinlæring, kunstig intelligens og bioteknologi med fagfelt som nevropsykiatri, nanoteknologi og kjemi. Med radikale og eksperimentelle metoder vil forskerne kunne utvikle nye legemidler og bedre pasientbehandling.
Med selskapet Kulturminnekompetanse AS satsar Stian Suppersberger Hamre og Geir Atle Ersland på innovasjon med utgangspunkt i humanistisk forsking.
Då UiB for første gong lyste ut eit innovasjonsprogram for idear i ein tidleg fase, kom det søknadar frå heile universitetet. No er programmet opent for ein ny runde.
Universitetet i Bergen deler ut millioner til åtte innovasjonsprosjekter gjennom den nye satsingen for innovasjoner i tidligfase UiB idé.