Hjem
Internasjonalt senter
Grønn mobilitet

Klimastipend

UiB lyser ut 5 klimastipend for utvekslingsstudenter som ønsker å reise helt grønt hele veien til sin vertsinstitusjon.

Hovedinnhold

UiB vil at flere studenter skal velge å reise miljøvennlig på utveksling. Vi lyser derfor ut 5 klimastipend for høsten 2023 og inviterer studenter som ønsker å reise grønt til å søke.

Erasmus+ studenter kan uansett få inntil 2000,- i grønt stipend. Målgruppen for klimastipendet er utvekslingsstudenter med lengre reisevei og høyere kostnader ved miljøvennlig reise til vertsuniversitetet.

Søk gjerne sammen med en annen student som skal samme sted eller i samme retning som deg. Å reise sammen med noen gir både økt trygghet under reisen og noen å dele opplevelsene underveis med. Du kan også planlegge med nødvendige overnattinger underveis for å gjøre reisen mer komfortabel.

Hvilke utgifter kan dekkes?

 • Reiseutgifter til grønne transportmidler
 • Overnatting som er nødvendig for å gjennomføre reisen
 • Kostsats: 400,- per dag i inntil 5 dager
 • Andre kostnader som er nødvendig for å gjennomføre reisen

Kommentarer til utgifter:

Bruk gjerne en karbonkalkulator for beregne reisens klimaavtrykk

Kostnader til lengre opphold (overnatting, kost) underveis på reisen er ikke støtteverdig. Du må gjerne planlegge med et lengre stopp, men utgifter til dette må dekkes selv. Kostnader til reiser på 1. klasse eller lignende vil ikke dekkes.

Kommunikasjonsaktivitet

Vi ønsker å promotere grønne reiser ved UiB. Derfor må stipendmottakere gjennomføre en kommunikasjonsaktivitet for å synliggjøre mulighet for miljøvennlige reiser.

Du må selv foreslå hvordan du ønsker å gjennomføre dette og hvordan aktiviteten kan bidra med informasjon og inspirasjon til andre studenter ved UiB.

Eksempler kan være en vlogg, reisebrev for nettsider eller promotering gjennom sosiale medier.

Hva må du gjøre?

Du må søke innen 18. juni ved å fylle ut dette søknadsskjema. Her må du oppgi:

 • En tentativ grønn reiserute (eller planlagt reisemåte om ruten ikke er klar)
 • Et realistisk anslag på reisekostnader
 • Foreslå og begrunne verdien av en kommunikasjonsaktivitet for å promotere grønne reiser

Du vil få beskjed om søknaden støttes i løpet av uke 25 slik at du får god tid å planlegge reisen.

Du kan søke klimastipendet selv om du allerede har søkt på grønn erasmus.

Stipendet vil utbetales i august/september etter når avreise finner sted. Søker må dokumentere bestilte billetter/overnattinger med kvittering før stipendutbetaling finner sted.

Tildelingskriterier

Søknader fra aktive utvekslingsstudenter høsten 2023 ved UiB levert innen fristen vil bli vurdert etter følgende kriterier:

 • reisens klimaavtrykk
 • reisens gjennomførbarhet
 • promoteringsverdi av foreslått kommunikasjonsaktivitet
 • avstand til vertsinstitusjon (lengre reiser prioriteres)