Hjem
Institutt for pedagogikk

Ansatte ved Institutt for pedagogikk

Yael Harlaps bilde

Yael Harlap

Førsteamanuensis, Vise-dekan for utdanning

Institutt for pedagogikk

  • +47 55 58 48 51

yael.harlap@uib.no

Bente Hvidstens bilde

Bente Hvidsten

Førsteamanuensis

Institutt for pedagogikk

  • +47 55 58 48 65
  • 41210282

bente.hvidsten@uib.no

Ivar Nordmos bilde

Ivar Nordmo

Førsteamanuensis, For tiden delvis utleid til Eiendomsavdelingen med fokus på campusutvikling

Institutt for pedagogikk

  • +47 55 58 28 23

Ivar.Nordmo@uib.no

Dag Ronesss bilde