Hjem
IT-avdelingen

Om IT-avdelingen ved UiB

Universitetet i Bergen (UiB) har et av de største IT-miljøene på Vestlandet, og kanskje det med størst bredde. Vi leverer et spekter av IT-tjenester innen utvikling, drift, forvaltning og brukerstøtte, fra Windows, Mac og Linux-maskiner og -servere, til skyløsninger i Azure og AWS og superdatamaskiner for avanserte vitenskapelige beregninger.

Undervisningssituasjon på SV-fakultetet
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Digitaliseringen treffer bredt, og IT-avdelingen er involvert i mye av det som rører seg i organisasjonen. Vi er tilstede på fakultetene, instituttene, ved universitetsmuseet og -bibliotekene og i sentraladministrasjonen. Vi deltar i nasjonale prosjekter innen universitets- og høyskolesektoren, og bidrar dermed i UiBs samfunnsoppdrag: Å drive forskning, utdanning og formidling av høy internasjonal kvalitet.

Dette er oss

Vi jobber i produktteam og faggrupper, men har også egne laug for ulike teknologier og fagområder. Vi tror på selvstyrte team som tenker helhet, gjør det enkelt, optimaliserer og automatiserer og samarbeider og deler. På denne måten får vi fjernet hindringer og sikret fart og flyt. For å få dette til i praksis trenger vi at alle bidrar i å utvikle denne kulturen!   

Vi har tillit til at våre medarbeidere fokuserer på det som gir verdi, at man gis rom til å prototype, prøve og feile, og til å utforske og utfordre.

Vi liker å snakke med folk, få innspill fra brukerne og ta dem med i utviklingsprosesser. For å utvikle gode løsninger må vi forstå behovene i organisasjonen. Vi ser frem til å komme enda tettere på studenter og ansatte, når vi høsten 2023 flytter inn i administrasjonens nye storstue i Nygårdsgaten 5

Vi dekker hele stacken, fra å ha tekniske fageksperter som leverer infrastrukturen og plattformene i bunn, til virksomhetsarkitektene, prosjektlederne og IT-sikkerhetsekspertene som sammen med produktteamene bygger og utvikler løsninger som dekker brukernes behov og støtter UiBs strategiske mål.

Noe av det vi jobber med

Midlertidig bilde som forteller litt om hva vi jobber med
Foto/ill.:
UiB

Kompetanseheving og -utvikling

I en stor kunnskapsorganisasjon som UiB er det mange muligheter for kompetanseheving og karriereutvikling – både med tanke på bredde og spesialisering.

Deltakelse på relevante kurs og konferanser skjer løpende, og er nødvendig for å ha god nok faglig ballast i et skiftende landskap. Flere av våre medarbeidere setter jevnlig av tid i arbeidsuken til å bygge kompetanse på IT-faglige tema.

Vi er og åpne for intern mobilitet på avdelingen for medarbeidere som ønsker å utvikle seg i en annen retning, eller at man får støtte til videreutdanning. I tillegg har UiB en ordning for hospitering for administrativt ansatte.  

Vi trenger også at våre ansatte kobler av og finner balansen mellom jobb og fritid. UiB har et bredt velferdstilbud, fra lån av hytter og rabatterte kino- og teaterbilletter til bedriftsidrettslag og trening i arbeidstiden. For å gjøre hverdagslogistikken enklere har vi fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor inntil to dager i uken.  

 

UiB er stedet hvor du finner likandes og ekstremt engasjerte folk, hjerterom, idealisme, enorme muligheter for utvikling og endring, og noen av de dyktigste fagfolka å jobbe med.

(Innleid konsulent, IT-avdelingen) 

Vil du bli en av oss?

Sjekk ut våre ledige stillinger, eller ta kontakt! Vi er alltid interessert i gode medarbeidere som kan ta oss videre.