Hjem

Utvikling av Nygårdsgaten 5 (NG5)

Utvikling av Nygårdsgaten 5 for sentraladministrasjonen.

Prosjektet skal utrede muligheter for inspirerende og fremtidsrettede arbeidsplasser- og prosesser i Nygårdsgaten 5.

Prosjektet varer fra høsten 2017 til sommeren 2018.

Nyheter

Ng5 - Ressursgruppens rapport er nå ferdig

Ressursgruppens rapport til prosjektet Nygårdsgaten 5 er nå tilgjengelig. Dermed markerer det den endelige slutten på ressursgruppens grundige arbeid med anbefalinger for bedre tjenesteleveranser og arealer som er godt tilpasset arbeidsoppgavene.

NG5-prosjektet

Bakgrunn og rammer for NG5 prosjektet

Sentrale prosjekter de siste årene har pekt på et behov for økt samordning av tjenester i sentraladministrasjonen. Samtidig møter UiB økte krav til digitalisering og effektivisering de kommende årene.

NG5-prosjektet

Prosjektorganisering NG5

For å realisere ambisjonene om ett felles administrasjonsbygg i Nygårdsgaten 5, ble NG5 prosjektet etablert som et organisasjonsutviklingsprosjekt i juni 2017.

Dokumentasjon

Dokumentasjon NG5-Prosjektet

Her finnes relevant dokumentasjon for NG5 prosjektet