Hjem

Utvikling av Nygårdsgaten 5 (NG5)

Utvikling av Nygårdsgaten 5 for sentraladministrasjonen.

Prosjektet skal utrede muligheter for inspirerende og fremtidsrettede arbeidsplasser- og prosesser i Nygårdsgaten 5.

Prosjektet varer fra høsten 2017 til sommeren 2018.

NG5 aktiviteter

Det nærmer seg deadline

Prosjektet har gjennom vinteren arbeidet med å utrede mulighetene for å skape inspirerende og fremtidsrettede arbeidsplasser og arbeidsprosesser i Nygårdsgaten 5. Fredag 15. juni skal innstilling leveres til universitetsdirektøren.

NG5-prosjektet

Bakgrunn og rammer for NG5 prosjektet

Sentrale prosjekter de siste årene har pekt på et behov for økt samordning av tjenester i sentraladministrasjonen. Samtidig møter UiB økte krav til digitalisering og effektivisering de kommende årene.

NG5-prosjektet

Prosjektorganisering NG5

For å realisere ambisjonene om ett felles administrasjonsbygg i Nygårdsgaten 5, ble NG5 prosjektet etablert som et organisasjonsutviklingsprosjekt i juni 2017.

Dokumentasjon

Dokumentasjon NG5-Prosjektet

Her finnes relevant dokumentasjon for NG5 prosjektet