Hjem
IT-avdelingen
Organisering av IT-avdelinga

Organisering av IT-avdelinga

IT-direktør er leiar for UiB si IT-avdeling, med fire seksjonar, ein felles administrasjon og om lag femten faggrupper.

IT-direktør er leiar for IT-avdelinga med administrasjon og fire seksjonar: brukarstøtte, infrastruktur, applikasjonar og prosjekt
Foto/ill.:
IT-avdelinga / IT Division

Hovedinnhold

IT-avdelinga ved UiB er ei av sju avdelingar i universitetet sin sentraladministrasjon. Kvar av desse har avdelingsdirektør som øvste leiar og er underlagt universitetsdirektøren.

Ved IT-avdelinga er det litt over hundre tilsette. Dei fleste tilhøyrer ei av dei omlag femten gruppene under seksjonane. Gruppene er delt inn etter fagleg eller geografisk ansvarsområde. I tillegg har brukarstøtteseksjonen omtrent 50 IT-assistentar, som er studentar på deltid. Vi har normalt også minst fem lærlingar.

Både utdanningssektoren og IT-avdelinga sine fagområde er i stadig utvikling. Dette krev ein dynamisk organisasjon, der strukturen blir justert med ujevne mellomrom.

For meir oppdaterte detaljar og kontaktinformasjon, sjå IT-hjelp - portalen for IT-brukarar ved UiB