Hjem
Det juridiske fakultet
Menneskerettigheter

Intervju med dommer Robert Spano

Dommer Robert R. Spano fra Den europeiske menneskerettsdomstolen forteller om funksjonen til domstolen og om sin arbeidshverdag i Strasbourg. Han gir også gode råd til dagens jusstudenter.

Interview with ECHR-judge Robert Spano

Produsent:
Dragefjellet Centre of Learning and Communication

Hovedinnhold

Robert R. Spano fra Island er en av 47 dommere i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Med sine 45 år har han oppnådd en imponerende karriere etter fullført jussutdannelse. Før han startet i EMD i 2013 har han jobbet som dommer i Reykjavik, som parlamentarisk ombudsmann på Island, og som dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet på Island – for å nevne noe.

Høsten 2017 besøkte han Bergen i forbindelse med det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap. I den forbindelse gjorde vi et videointervju med Spano, hvor han fortalte om funksjonen og rollen til EMD, om viktigheten av en felles domstol for menneskerettigheter, og om en typisk arbeidsuke som dommer i Strasbourg. Han har også flere gode råd til studenter som ønsker en karriere i domstolen.