Hjem
Det juridiske fakultet

Seminarer, kurs og konferanser for ph.d.-kandidater

Her legges invitasjoner til seminarer, kurs og konferanser som kan være aktuelle for ph.d.-kandidater ved Det juridiske fakultet.

Hovedinnhold

Fakultetet får ofte invitasjoner til kurs, seminarer og konferanser som kan være aktuelle for ph.d.-kandidater. Disse legges ut på denne siden.

Arrangementene som legges her er ikke kvalitetssikret eller garantert studiepoenggivende, og interesserte må selv ta kontakt med arrangører dersom de ønsker ytterligere informasjon. 

 

 

Er du ph.d.-kandidat og har lyst å lære mer om formidling?

Forsker grand prix er en forskningsformidlingskonkurranse for ph.d.-kandidater, og i år er Bergensfinalen 27. september.
Som deltaker i Forsker grand prix får du en fantastisk mulighet til å lære mer om hvordan du når frem med budskapet ditt til et stort publikum.

De ti deltakerne som blir valgt ut får bl.a.:

  • Individuell coaching og fellessamlinger
  • Hjelp til storytelling, formidling av budskap, kameratrening, håndtering av presse
  • Blir attraktiv på arbeidsmarkedet, kandidater har fått fast jobb på grunn av Forsker grand prix
  • Nettverk i Forskningsrådet og i andre fagmiljøer
  • Tverrfaglig nettverk

Søknadsfrist 30. april: Søknadsskjema finner du på Forskningsdagene i Bergens nettsider.  

NB: Du kan ikke kan ha disputert før konkurransen finner sted.
Det er mulig å holde presentasjonen på engelsk, men fellessamlinger og coaching vil i hovedsak foregå på norsk.

Les gjerne intervju i På høyden med fjorårets vinner Josephine Salice, fra Institutt fra fysikk og teknologi, om hvordan hun opplevde å delta.

 

 

Effects of Lawfare (GOV901)

Would you like to join a truly interdisciplinary course on the potential and limits of law as an instrument of social change? And how about taking part in an international conference in Bergen as part of the course, together with scholars and PhD-candidates from distinguished universities in the US, Canada, Brazil, Europe, South Africa, India and beyond? Effects of Lawfare: Courts and law as battlegrounds for social change (GOV901) offers all this - and more! The course combines digital and in-person activities and runs from 1-21 August 2023. The deadline for applications is 15 April. We look forward to seeing you in August!

 

 

Nordisk rettshistorisk konferanse av og for stipendiater og andre junior-forskere ved Uppsala Universitet 2.-4. mai.

Konferansen blir arrangert av Olinska stiftelsen. 

Hvem er konferansen for?

Målgruppen for konferansen er rettsvitenskapelige forskere som er tidlig i sin akademiske karriere, og som har interesse for rettshistoriske problemstillinger. Konferansen er dermed ikke bare ment å være relevant for stipendiater/juniorforskere som arbeider med rettshistoriske prosjekter, men også for andre som har interesse i historiske perspektiver innenfor rettsvitenskap. Da antall deltagerplasser er begrenset, vil likevel forskere med rettshistoriske prosjekt ha fortrinnsrett.

Konferansens innhold

Vi kan med glede meddele at professor Maria Ågren har takket ja til å vere keynote speaker. Ågren er professor i historie ved Universitetet i Uppsala, og vil holde et foredrag om grunnleggende kildekritikk og egne erfaringer ved bruk av historisk kildemateriale.

Som det går frem av det preliminære programmet, er konferansen utover dette deltagerdrevet, og det gjennomgående temaet er helt enkelt «work-in-progress». Vi ønsker at det skal være en lav terskel for deltagelse både når det gjelder fremleggelser og diskusjoner, og det vil derfor være svært fritt hva man ønsker å legge frem. Man kan for eksempel presentere prosjektet sitt og be om innspill på tema eller presentasjonsteknikk, dele metodiske eller materielle spørsmål/ utfordringer for felles diskusjon, eller legge frem en mindre tekst og be om innspill på denne.

Økonomi

Konferansen blir i sin helhet finansiert av Olinska stiftelsen. Dette inkluderer konferanseavgift for alle deltakere, måltid som inngår i programmet, samt dekning av hotellkostnader og reise til og fra Uppsala. Vi har budsjettert med 2000 SEK i reiseutgifter per deltaker. Da midlene for å dekke reisekostnader er begrenset, blir de som reiser fra utlandet tildelt en høyere sum. Reisende fra Norge/Finland/Danmark kan få dekket inntil 2 500 SEK, mens deltakere fra Sverige tildeles inntil 1500,-. Om du har behov for å få dekket mer, ber vi deg ta kontakt med mathilda.tarandi@jur.lu.se før du booker billett. Kostnader for lokaltransport dekkes ikke. Vi har reservert 12 rom på Grand Hotel Hörnan i Uppsala. Deltakere fra Uppsala og nærområdet blir i utgangspunktet ikke tilbudt hotellrom.

Hver deltaker må selv bestille reise. Refusjon skjer bare mot kvittering. Informasjon om denne prosessen vil vi ettersende. 

Påmeldingsfrist og annen praktisk informasjon

Vi setter pris på tilbakemelding om du ønsker å delta så raskt som mulig, og endelig påmeldingsfrist er satt til 2. april. Innen denne datoen må vi også ha følgende informasjon:  

  • Beskjed om eventuelle allergier/ matpreferanser og 
  • Bekreftelse på om du ønsker å benytte felles overnattingstilbud (vi har reservert tolv rom på Grand Hotel Hörnan)
  • Informasjon om eventuell fremleggelse, det vil si tittel og noen setninger om innhold/ hva formålet med fremleggelsen er, slik at vi kan legge dette inn i endelig program. (Det er mulig ettersende informasjon om eventuell presentasjon, så lenge det kommer før 2. april)

Påmelding skjer på epost mathilda.tarandi@jur.lu.se

 

 

Collaborative Software Development School 19th-30th of June 2023

Are you an early career researcher in the Humanities and Social Sciences who want to use digital methods but not sure how to get started? This course is targeted at participants with very little prior experience with programming with the aim to improve your programming skills to a level that can benefit your research.

The aim of this workshop is to give an introduction to topics that go beyond the initial knowledge of reading and writing code. How do you design programs that are modular and reusable by others? How can libraries in different languages be used together? What are tools that can help in documenting and testing code? How can development and releases be managed in group projects with multiple authors and multiple users?

In a mixture of talks and many hands-on sessions we'll try to address this next step. In the second half of the workshop, you will work in small groups on designing and writing a new project from scratch, giving you direct experience of having to rely on other people’s code.

Please find more information and register on the event page. Deadline for registration is on 14th of April 2023.

 

 

State Crime: Crimes of the Powerful

One-week course for Ph.D. and advanced Students in Berlin (Germany)

June 19 - 23, 2023

The goal of this course is to provide a well-rounded, internationally oriented overview of the field of state crime/crimes of the powerful with a focus on “the enemy within”. By being exposed to and participating in current research of expert scholars from across the globe, students will gain a deeper understanding of how and why these types of crimes occur as well as what has been or can be done to constrain them. The course will also provide students with the foundations to understand the complexities and symbiotic nature of these crimes. Students will be given the opportunity to present their own paper or project. The course will be taught seminar style and in English language for a max. of 30 students as an in-person/online hybrid course.

No course fee.

The course will offer a certificate of completion.

If you are interested, please contact sekdrenkhahn@zedat.fu-berlin.de and submit your up to onepage letter of motivation until March 31, 2023. Please indicate if you would like to give a presentation.

 

 

Kriminologikonferansen 2023
Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) inviterer alle som jobber med temaer knyttet til kriminalitet og kriminalitetskontroll til en tverrfaglig konferanse i 2023. Temaet er «Nye tider, nye perspektiver?»

Tid og sted: 23. mai 2023 09:00–24. mai 2023 17:00, Domus Juridica

For mer informasjon, se https://www.jus.uio.no/ikrs/forskning/arrangementer/konferanser/2023/kri...

 

 

PhD course: The legitimacy of international law in a time of backlash against international institutions
30 May - 2 June 2023, PluriCourts is hosting an intensive interdisciplinary PhD course on the legitimacy of international law with a focus on the current backlash against international institutions. The application deadline is 15 February. 

See this website for more information

 

 

The Faculty of Law, Masaryk University, will hold its annual Conference for Young Lawyers "COFOLA 2023".

April 13-15 2023 at University Centre Telč, Telč.

Fee: 2.300,- Kč or 95 EUR.

Registration: from 15 January to 15 February 2023 electronically via the Registration system.

The conference will offer an opportunity for young scholars and lawyers to discuss and debate in many different branches of law. Throughout January, all the sections which the participants could choose from will be published.

The papers will be published in the conference journal (the deadline for the final written submission will be on 31 May 2023).

For more information please visit the conference website: http://cofola.cz/content/cs/ or our social media pages: Facebook page (https://www.facebook.com/konferencecofola/) and Instagram (https://www.instagram.com/konference_cofola) of the conference. For any questions please do not hesitate to contact us on the email: cofola@cofola.cz.

 

 

Bergen Summer Research School 2023 

Childhood: Nurturing care for building the future
Bergen, 5-15 June 2023

Although progress has been made for childhood development, education and care, children today face adversities aggravated by societal and environmental crises. How can research and evidence help us create the best foundation for our children?

Five parallel courses:   Health   |   Nutrition   |   Education   |   Caregiving   |   Migration

Apply by 1 February 2023.

 

 

SDG Conference 2023

The sixth SDG Conference Bergen will take place 8-10 February 2023 with the theme “A just transformation to a sustainable future” (see SDG Conference Bergen | University of Bergen (uib.no) for details). This fully digital conference provides new opportunities to present emerging and important research by motivated PhD students and postdoctoral researchers addressing the conference themes. We therefore invite all PhDs and postdoctoral researchers that are interested to present a videorecorded poster on your research and how it relates to the theme of the upcoming conference.

The deadline for submitting a two-minute videorecorded poster is 31 January, 2023. 

Want to attend the conference? Register here!

 

 

PhD-kurs: Forskerens egen utvikling

Kurset har relevans for de som er i en PhD-utdanning eller et lignende kvalifiseringsløp, f.eks. til førstelektor. Det kan egne seg særlig for de som har møtt vansker i å gjennomføre prosessen. Vi ser i kurset på krefter og konflikter som kan gjøre seg gjeldende i ens indre når en skal utvikle seg som forsker. Målet er at deltakerne skal kunne bearbeide og få inspirasjon til å overkomme dilemma de kan komme ut for.

lenke til kursbeskrivelse: https://www.nmbu.no/fakultet/realtek/om/seksjoner/sll/aktuelt/node/41369

Påmelding til knut.omholt@nmbu.no innen 10. januar 2023.